Ratujme naše válečné siroty

Mária Škultétyová, 17. decembra 2017 6:43

Autor storočného článku vyzýva slovenských katolíkov na zriadenie katolíckeho sirotinca. Za príklad im dáva slovenských evanjelikov.

Bánovce nad Bebravou 17. decembra (SkolskyServis.sk) -

Ratujme naše válečné siroty!

Dobre je to povedať, alebo napísať, ale ťažko je to uskutočniť – nadmietol niejeden, kto prečítal bolestným výkrikom nad telesnou i duševnou biedou naších detičiek vyvolaný môj návrh: „ postavme pre naše opustené válečné siroty slovenský-katolícký sirotinec!“
A ja nevidím v tom nič nemožného, nič nesnadného! Naši bratia, slovenskí evanjelici sotva štvrťmilióna duší počítajú, a už sa sbierajú na tretí slovenský – evanjelícky sitotínec! Slovenských katolíkov je nás vo viac než 900 farnostiach na dva milióny – a neboli by sme vstave sriadiť a aj udržať aspoň jediný sirotínec? U nás nenašlo by sa aspoň toľko lásky k našej hynúcej mládeži, aspoň toľko zaujatosti o jej ratovanie, aspoň toľko, keď už nie viacej obetavosti za slovenský- katolícky sirotínec?

Foto:

A takto to bolo s evanjelikmi

S myšlienkou zriadiť sirotinec pre slovenské siroty prišiel ako prvý modranský evanjelický farár Pavol Zoch. Z milodarov , ktoré vyzbieral, už v roku 1905 v Modre prichýlili prvých päť sirôt v dome vdovy tety Márie, ktorá sa deťom stala náhradnou „mamuškou“. Správa sa rozšírila po celom Slovensku a záujem o sirotinec bol veľký. Preto ho presťahovali do rozšírených priestorov. Keď ani tie nestačili, po smrti Pavla Zocha jeho synovec Samuel Zoch, ktorý ho v duchovnej a dobročinnej práci vystriedal, robil zbierky, prosil o pomoc na vyšších miestach, a tak v máji 1913, len rok po položení základného kameňa, privítal nový sirotinec svojich obyvateľov. Stavbu projektoval architekt Dušan Jurkovič. Sirotinec zanikol v roku 1951. Vyrástli v ňom aj také osobnosti, ako Ján Čietek-Smrek a Daňo Okáli. Pri stom výročí vzniku sirotinca začali členovia OZ Modranská beseda a Cirkevný zbor ECAV v Modre organizovať záchranné a rekonštrukčné práce na budove, ktorá je dnes už národnou kultúrnou pamiatkou.

Téma TASR