Púchovské gymnázium oslávi 70. výročie svojho vzniku

TASR, 19. októbra 2018 8:40

Okrúhle jubileum si škola slávnostne pripomenie v piatok v Divadle v Púchove.

Púchov 19. októbra (TASR) – Viac ako 5400 študentov zavŕšilo za posledných 70 rokov úspešnou maturitou štúdium na Gymnáziu v Púchove. Počas siedmich dekád stálo na jeho čele desať riaditeľov. Okrúhle jubileum si škola slávnostne pripomenie v piatok v Divadle v Púchove.
Foto: Youtube
Podľa súčasného riaditeľa Miroslava Kubičára sa neúspešné snahy o vytvorenie gymnázia v meste objavili hneď po skončení druhej svetovej vojny. Zriadiť školu povolila vtedajšia obec Púchov až v marci 1948, za 110 dní dobrovoľníckej práce vznikla budova so štyrmi učebňami, dvomi kabinetmi, zborovňou a riaditeľňou.

Historicky prvý školský rok sa začal 3. septembra 1948. Dve triedy navštevovalo spolu 50 žiakov, ktorých vzdelávanie zabezpečovalo deväť pedagógov. S pribúdajúcimi rokmi postupne rástol počet študentov i učiteľov. "Za 70 rokov zmaturovalo na púchovskom gymnáziu viac ako 5400 maturantov. Dnes sú z nich lekári, inžinieri, učitelia, vedci, športovci, herci i politici. Želám si, aby v škole aj naďalej panovala priaznivá, rozvoj žiakov podporujúca atmosféra. Gymnáziu prajem množstvo tvorivých, obetavých učiteľov a usilovných žiakov, ktorí budú bádať, experimentovať, diskutovať, vzdelávať sa a ľudsky rásť," povedal riaditeľ.V školskom roku 2018/2019 sa v 16 triedach gymnázia vzdeláva 408 žiakov. Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) ako zriaďovateľ za 55.000 eur zmodernizoval prírodovedné laboratóriá. Škola získala v októbri stavebné povolenie na výstavbu nového multifunkčného ihriska, ktoré bude stáť krajskú pokladnicu viac ako 150.000 eur.

"Za približne 12.000 eur plánujeme zrekonštruovať podkrovné priestory budovy E na odborné učebne. Kraj sa zároveň stal aj úspešným žiadateľom o dotáciu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, vďaka ktorej zmodernizujeme aj telocvičňu. Rekonštrukčné práce na telocvični môžu začať okamžite po prijatí dotácie od ministerstva," priblížil predseda TSK Jaroslav Baška.

Téma TASR