Prvá monografia o obci CIGEĽ

Mgr. Ivan Kadlečík, 18. októbra 2018 9:44

Cigeľ je podhorská, banícka a partizánska obec v okrese Prievidza, ležiaca na úpätí Vtáčnika, v nadmorskej výške 450 – 550 metrov.

Proievidza 18. októbra (SkolskyServis.sk) - Zvláštnosťou tejto obce je skutočnosť, že počas histórie patrila postupne pod tri hornonitrianske hrady. Vznikla na území prievidzského hradného obvodu, azda za čias Matúša Čáka Trenčianskeho, po roku 1355 pripadla pod hrad Sivý Kameň a v sedemnástom storočí do Bojníc.
Foto:

Prvá písomná zmienka o osade, ešte s pôvodným názvom Lúčka, je z roku 1362, kedy kráľ Ľudovít Veľký kázal vyňať usadlosť alebo územie Lúčka (Luchna) z majetku kráľovského hradu Sivý Kameň (Keselewkew) a darovať dvom bratrancom – vojakovi Peťovi a úradníkovi Lesutzachovi, bývalému ostrihomskému richtárovi. Majiteľ Peťo (Pethew) zo Šútoviec čoskoro umrel a jeho synovia a ďalší príbuzní (rod Rišňovských, Balogh, Šándor zo Slávnice) spravovali hornú polovicu dediny až do roku 1660. Rodina Leustacha z okolia Komjatíc sa začala hlásiť k vlastníctvu dolnej polovice obce až po desiatkach rokov, kedy sa okolo roku 1390 začal používať súbežne s názvom Lúčka aj názov Cigeľ (Czigel) .

Uhorský kráľ Matej Korvín daroval Cigeľ (a Šútovce) okolo roku 1460 slávnemu učencovi Jurajovi Polykarpovi Kostoľanskému, ktorý pochádzal z neďalekých Zemianskych Kostolian, ale kvôli protestom dedičov sa táto donácia neuskutočnila. Krátko po roku 1660 sa všetky zemianske čiastky Cigľa postupne dostali do vlastníctva Pálfyovcov a bojnickému panstvu, až do 20. storočia.

O živote obyvateľov obce Cigeľ v osemnástom storočí vypovedá záznam z tereziánskeho urbára, podľa ktorého: „Obeczny osoch nass pochaza z magicziho wlasneho mlina z ktereho gako kedy 20 aneb 25 mlynskeho zbožy dostawame. Z paleneg krcžmy tež nekedy wysse panskeg arendy paleneg zosohugeme nekedy 23 a nekedy meneg a nekedy nyss, ostatny osoch nass pak ze zemicžek a lucžek nassich podžehnawame, nektery na wyžin a mladbu chodime. Sskody pak cžastokrate od prywaluw trpime, ponevacž mezy wrchmy biwame.“ Do novodobej histórie sa obec zapísala krvou, keď v rokoch 1944 – 1945 podporovala partizánsku činnosť v horách Vtáčnika a krutou odvetou bol 13. január 1945, kedy stovky nemeckých vojakov prepadli obec Cigeľ, sústredili asi 130 chlapov, ktorých mučili a bili, neskôr ich odvliekli na gestapo do Prievidze, ôsmich zavraždili . Celkovo padlo v SNP a vo väzniciach 22 obyvateľov obce. Ich mená sú zvečnené na pomníku so súsoším pri Obecnom úrade z roku 1966, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou.

Heslovité údaje o Cigli sa nachádzajú v cirkevných matrikách a archívnych databázach, v Historii domus farnosti v Sebedraží, v rukopisnej Kronike obce Cigeľ, v rôznych uhorských, rakúskych a československých zborníkoch a encyklopédiách... Samostatná kniha, venovaná osudom a obyvateľom obce Cigeľ, však dlho Cigeľčanom chýbala.

Výnimočný darček na Vianoce dostal Cigeľ v roku 2014. V budove Obecného úradu v Cigli sa konal slávnostný krst prvej monografie s názvom CIGEĽ, dedina a ľudia v nej so znamením srdca. Autorský kolektív viedla riaditeľka Hornonitrianskeho múzea PhDr. Iveta Géczyová a fotograf Lukáš Grešner. Autormi textov sú Mgr. Dominika Andreánska, Mgr. Ján Černák, Ján Ďurina, PhDr. Iveta Géczyová, Mgr. Branislav Geschwandtner, Mgr. Vincent Chrebet, Mgr, Ivan Kadlečík, Mgr. Jana Krausková, Mgr. Jaroslava Kupčoková, prof. PhDr. Ján Lukačka, CSc., Ľuboš Málik, Bc. Štefan Mjartan, Ing., Lucia Svitková, Božena Svitková. Vytlačila v náklade 1000 kusov Patria I, spol s. r. o.,, Prievidza v roku 2014. ISBN:978-80-85674-43-9.

Kniha má 260 strán, obsahuje Obsah, Predslov starostu obce, 12 kapitol, Pozdrav rodáka, Summary, Pramene a literatúru, Poďakovanie. Jednotlivé kapitoly majú výstižné názvy – Krajinou a prírodou, Od prvých sídiel, V letopisoch dávnych, Storočia premien, V boji za slobodu, Zo staroverského sveta, Na večnú pamäť, Od tabuliek k tabletom, Dedina ako jedna rodina, Pocta vížazstvu, Od spolkov k združeniam, a Pre domov, dedovizeň, dedinu.

Nielen obsahom, aj graficky a typograficky je kniha veľmi pekne spracovaná, obsahuje veľké množstvo fotografií, ilustrácií, archívnych dokumentov, dostupná je za 15 eur na Obecnom úrade v Cigli.

Mgr. Ivan Kadlečík

Téma TASR