Projektový deň v OA Šurany

Branislav Jakab, 27. septembra 2017 11:09

V piatok 22. septembra 2017 sa v Obchodnej akadémii v Šuranoch konal projektový deň.

Foto: Branislav Jakab


Šurany 27. septembra (SkolskyServis.sk) -

Záložka do knihy spája slovenské školy

Žiaci školy sa zapojili do celoslovenského projektu „Záložka do knihy spája slovenské školy“. Úlohou žiakov bolo vytvorenie záložiek na tému „Autori môjho regiónu“. Medzi výtvormi sa objavili citáty či kresby z literárnych diel autorov nášho regiónu – L. Zrubec, M. Eliáš a mnoho ďalších.

Pohľadnice AIDS

Ďalším projektom, do ktorého sa naši žiaci zapojili bol humánny, ich úlohou bolo vytvorenie pohľadnice na tému boja proti AIDS.

Jesenné inšpirácie

Keďže sa projektový deň konal v prvý jesenný deň, poslednou úlohou každej triedy bolo jesenné aranžovanie rastlín. Výtvory hodnotila porota zložená z netriednych učiteliek. Výtvory tried boli umiestnené vo vestibule školy, kde výtvory hodnotila porota zložená z netriednych učiteliek. Na prvom mieste sa umiestnila 4.A trieda, na druhom mieste skončila 2.B trieda a na treťom mieste sa umiestnila 1.B trieda.

Foto: Branislav Jakab

Téma TASR