Projektové dni na SPŠ stavebnej v Žiline

Alena Okániková, 17. apríla 2019 13:01

Nemôžeš milovať dom bez tváre, kde kroky nemajú zmysel. A. de Saint- Exupéry

Stredná priemyselná škola stavebná Žilina Foto: Facebook SPŠ stavebná Žilina


Žilina 17. apríla (SkolskyServis.sk) - Spojiť skvelé nápady žiakov 2. - 4. ročníka SPŠ stavebnej v Žiline, so skúsenosťami starších, už absolventov tejto školy, či odborníkov z praxe bolo hlavnou náplňou už 3. ročníka Projektových dní na SPŠS v Žiline.

Myšlienka uskutočniť prvé projektové dni a predviesť to najlepšie od tých najlepších bol nápad Ing. Evy Kuchárovej, vedúcej konzultantky projektových prác. Po viacnásobných oceneniach našich žiakov na celoslovenských súťažiach firiem Ytong a Velux sa práve Projektové dni stali miestom, kde úspešní držitelia významných ocenení prezentujú svoje práce pred žiakmi školy, prezrádzajú ako sa dá od myšlienky cez nápad a stovku riešení dospieť ku konečnému výsledku. Sú to hodiny a hodiny strávené za počítačom nad rámec školských povinností, ale nikto z nich sa nad tým nezamýšľa, všetci chcú počuť názor odbornej poroty, všetci chcú postúpiť , byť pochválení a možno aj ocenení.

Program projektových dní je obohatený prezentáciami našich absolventov, ktorí úspešne pokračujú v štúdiu na vysokých školách a sú vďaka ich skúsenostiam so súťaží a pôsobenia na našej škole už skutočnými odborníkmi.
Pokračujú v tom, v čom boli dobrí, svoje vedomosti a zručnosti pretavujú do náročnejších foriem vysokoškolského štúdia. Mnohí z nich popri štúdiu už aj reálne pracujú vo firmách.

Je pre učiteľa hrejivý pocit vidieť premenu svojho žiaka z nenápadného, ťažko sa vyjadrujúceho, plachého prváčika na sebavedomého , rozhľadeného mladého muža s vlastným názorom a profesionálnym vystupovaním.

Aby sme vedeli, že všetko čo vzniká na papieri sa musí dať aj zrealizovať, pozývame zástupcov stavebných firiem a organizácií, aby nás prišli informovať o novinkách v technológiách, v stavebných materiáloch, o zmenách v zákonoch, v normách, aby práca žiakov bola reálne prepojená s praxou.
Veľmi zaujímavou prednáškou o drevenej architektúre zaujal Ing. Ivan Kolárik z firmy Kontrakting, ktorý odprezentoval mnoho referenčných stavieb postavených z dreva u nás na Slovensku, ale aj v zahraničí. Firma, ako staviteľ konštrukcií a stavieb z dreva má za sebou najviac vyrobených konštrukcií striech z priehradových väzníkov na Slovensku.

Inšpirujúcou prednáškou bolo vystúpenie Ing. arch. Martina Mikovčáka, ktorý " zahral na správnu strunu" tým, že predviedol našim, možno tiež budúcim architektom, tzv. modulárnu architektúru, čo bolo pre nich niečím novým a veľmi ich to zaujalo.

Záver projektových dní sa niesol v znamení odovzdávania si skúseností, kladení zvedavých otázok ale aj diskusiou na odbornej úrovni medzi žiakmi našej školy a pozvanými hosťami.

Je to dôkaz, že duálne vzdelávanie má na pôde stavebných priemysloviek inú podobu ako na stredných odborných školách, ale je rovnako užitočné a potrebné.
Téma TASR