Projekt Stay cool spojil Slovákov, Estóncov a Litovčanov

Laura Feranecová, 9. novembra 2018 14:08

Študenti Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša sa zúčastnili na mládežníckom výmennom programe s názvom Stay cool.

Študenti Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša sa zúčastnili na mládežníckom výmennom programe s názvom Stay cool. Foto: Gymnázium sv. Mikuláša


Stará Ľubovňa 9. novembra (SkolskyServis.sk) - V nádhernom prostredí Počúvadlianskeho jazera spojil program Erasmus+ štyridsať študentov z Estónska, Litvy a zo Slovenska, ktorí sa tu v priebehu dvoch októbrových týždňov zameriavali na základy mediácie a praktické metódy jej využitia.

Mladí ľudia absolvovali intenzívny program, ktorý zahŕňal aktivity venované téme riešenia konfliktov. Po vzájomnom spoznávaní sa prišli na rad interaktívne prednášky, workshopy, praktické úlohy, roleplay scénky, pričom boli študenti zaangažovaní do vytvárania programu a rozvíjali tak nielen svoje organizačné a koordinátorské kompetencie, ale aj schopnosť pracovať v tíme. Keďže sa používanie materinského jazyka počas projektu stalo minimálnym, dobrá znalosť angličtiny bola nevyhnutnou súčasťou. „Erasmus+ ma naučil vyjsť zo svojej komfortnej zóny. Často som sa ocitla v situáciách, ktoré ma nútili rozprávať po anglicky bez prípravy. Musela som improvizovať a aj vďaka tomu som zistila svoje jazykové nedostatky, na ktorých môžem pracovať,“ povedala študentka z bilingválnej triedy Katarína Ladižinská. Podľa jej slov sa gymnazisti utvrdili aj v tom, že bohatá slovná zásoba je neoddeliteľnou zložkou komunikácie a že doba strávená neustálou konverzáciou s cudzojazyčnými participantmi ich dokáže posunúť vpred.Okrem práce na hlavnej téme študenti vzájomne spoznávali aj kultúru zapojených krajín. Jednotliví účastníci pripravili celovečerný program, v ktorom priblížili svoje zvyky, tradície, jedlá i národné symboly. Gymnazisti sa predstavili prostredníctvom ľudových tancov v krojoch z okolia Starej Ľubovne, zábavného kvízu i ochutnávky tradičných pokrmov. Erasmákom prialo aj počasie a pekné jesenné dni ponúkli priestor aj na poznávací výlet do Štiavnických baní, túru na vrch Sitno a návštevu Banskej Štiavnice. Aj tu im však koordinátori zadali úlohy, ktoré si vyžadovali aktívne rozhovory s miestnymi obyvateľmi. „Vďaka projektu Erasmus+ sa naši študenti mohli presvedčiť, že tento program nemusí znamenať iba štúdium v zahraničí a s ním spojené objavovanie krás inej krajiny, ale že študijný pobyt bohatý na zážitky možno absolvovať aj v rodnej krajine. Pri riešení úloh zameraných na hlavnú tému projektu, ako aj pri voľno-časových aktivitách si naši tretiaci a štvrtáci vytvorili so študentmi iných krajín krásne priateľstvá, ktoré sa môžu rozvíjať aj naďalej a vďaka tejto skúsenosti môžu spoznať a zažiť omnoho viac,“ povedala angličtinárka z cirkevného gymnázia Michaela Jendrichovská, ktorá študentov počas mládežníckej výmeny sprevádzala.

Vedomosti nadobudnuté počas dvoch týždňov potvrdil Youthpass certifikát, ktorý môžu účastníci priložiť k svojmu životopisu či k prihláške na vysokú školu. „Stretol som úžasných mladých ľudí, s ktorými sme vytvorili veľmi príjemnú atmosféru a mali možnosť navzájom sa posúvať, smiať, rozprávať. Vytvorili sme si tu priateľstvá a rozšírili obzory,“ pokračuje vo vypočítavaní prínosov projektu tretiak Gabriel Sás.

Študenti Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša sú za zmysluplne strávený čas vďační organizátorom projektu i škole. „Nikdy neviete, čo sa vám zíde v profesijnom alebo osobnom živote. Dnes už len ovládať cudzí jazyk jednoducho nestačí. Aj o tom je Erasmus spirit, o ktorom tak básnia erasmáci. Treba to jednoducho zažiť. A popri tom nezabudnúť študovať nielen cudzie jazyky, ale aj zvyky a hodnoty iných kultúr,“ doplnila zástupkyňa riaditeľa Vladimíra Drabantová, vďaka ktorej sa do tejto mládežníckej výmeny mohli gymnazisti zapojiť.

Laura Feranecová

Téma TASR