Projekt Smevškole v OA v Prievidzi pokračuje

Mgr. Stanislav Malega, 24. marca 2015 14:18

V rámci cyklu už prednášali viacerí úspešní podnikatelia SR - Peter Krištofovič, Ivan Mikloš, Petra Marko a ďalší.

Smevškole v OA Prievidza Foto: Mgr. Stanislav Malega

Prievidza 24. marca (SkolskyServis.sk) - Cyklus prednášok Obchodnej akadémie Prievidza „smevškole“ je zameraný na ekonomické debaty. Ale 20. marca sme projekt rozšírili o geografiu a ekológiu. V priestoroch Regionálneho kultúrneho centra Prievidza boli prednášky na tému Európa a svet. Pripravili sme ich v spolupráci s lektorkami neziskovej organizácie SEEDS /http://evicaontheroad.wix.com/seeds/. Ich cieľom je oživiť vyučovanie geografie, ekológie, náuky o spoločnosti či dejepisu na základných a stredných školách.
Témami prednášok boli „Európa a svet“ – lektorka Eva Ohrablová a Čo sa deje s našou planétou“ – lektorka Katarína Hazuchová
Smevškole v OA Prievidza Foto: Mgr. Stanislav Malega

A čo hovoria účastníci o prednáškach?

„Bolo to dobre, dozvedeli sme sa viac o životnom prostredí, ako ho chrániť!“, „Mali by sme si chrániť všetko čo máme – vodu, ovzdušie...“, „Páči sa mi, že pomáhajú deťom v Ázii“, „Naša Zem potrebuje pomoc, my ju len znečisťujeme, nestaráme sa o ňu a stále z nej iba ťažíme“ „Ukázali krásne fotografie z ciest, zaujímavé bolo rozprávanie o rôznych kultúrach, rozdieloch sveta“, „Bol som až prekvapený aké dôsledky má globálne otepľovanie“, „Pridala by som tam podrobnejšie informácie o tých chudobnejších krajinách ...“, „Mali by sme častejšie mať takéto prednášky a besedy“, „ Bolo to zaujímavé, veľa som sa dozvedela“...
Smevškole v OA Prievidza Foto: Mgr. Stanislav Malega

Cyklus prednášok „smevškole“ bude pokračovať ďalej. Už teraz rokujeme s ďalšími zaujímavými ľuďmi, ktorí isto žiakov našej školy – Obchodnej akadémii Prievidza – budú zaujímať, inšpirovať.

Eva Ohrablová študovala medzinárodné vzťahy na Univerzite Mateja Bella a politológiu na Filozofickej Fakulte UK v Bratislave. Od roku 1998 sa venuje profesionálne politickým kampaniam a kandidátom, ktorí sa chcú uchádzať o verejnú funkciu. Popritom od roku 1997 vo voľnom čase pracovala ako sprievodkyňa dobrodružnej cestovnej kancelárie v Juhovýchodnej Ázii, Indii a Nepále, kde začala pred rokmi spolupracovať s miestnymi školami a pomáhať im. Spolu s priateľmi pravidelne navštevuje Himalájske oblasti Indie, kde sa pomoc miestnej škole a deťom stala pravidelnou a na jej základe vznikli zaujímavé projekty. Svoje politické skúsenosti odovzdáva zdarma formou prezentácii pre Medzinárodný republikánsky inštitút po celom svete. V posledných rokoch hovorila na témy demokratizácie v Južnom Sudáne, Kambodži, Tunise, či priamo na kampaň pripravovala kandidátov v Jordánsku, Turecku, Albánsku.

Katarína Hazuchová vyštudovala environmentalistiku na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti sa venuje globálnej environmentálnej problematike ako nezávislý environmentálny analytik. Zvyšovaniu environmentálneho povedomia sa venovala ako lektorka a výchovná poradkyňa v environmentálnom centre voľného času v Bratislave. Pôsobila na Ministerstve životného prostredia, na oddelení medzinárodných vzťahov a na Výskumnom ústave vodného hospodárstva. V Novembri 2012 získala certifikát medzinárodnej akadémie o manažmente prírodných zdrojov a klimatickej zmene a tiež absolvovala tréning o problematike klimatickej zmeny s bývalým viceprezidentom Spojených štátov amerických a predsedom Climate Reality Leadership Corps, Al Gorom.

Smevškole v OA Prievidza Foto: Mgr. Stanislav Malega

Stanislav MALEGA, učiteľ OA, koordinátor projektu smevškole

Téma TASR