Projekt Envirovzdelávanie mladých bude na deviatich stredných školách

TASR, 4. júna 2018 7:44

Tento rok môžu zvíťaziť tri školy, pričom získajú finančnú odmenu na realizáciu nápadov svojich žiakov.

Bratislava 4. júna (TASR) – Ďalší ročník environmentálneho vzdelávania pre študentov gymnázií a odborných stredných škôl sa uskutoční na celom Slovensku. Tento rok môžu zvíťaziť tri školy, pričom získajú finančnú odmenu na realizáciu nápadov svojich žiakov.
Skauti skupiny Rovenstvo Junák z obce Vranovice, okres Brno-venkov z Českej republiky sa už po tretíkrát v spolupráci zo Štátnymi lesmi TANAPu zapojili do čistenia Vysokých Tatier Foto: archív TASR

Študenti absolvujú teoretickú prípravu na tému globálnych klimatických zmien a ich dopadov na kvalitu života a v praxi si vyskúšajú realizáciu konkrétnych adaptačných opatrení vo svojom bezprostrednom okolí. "Cieľom projektu Envirovzdelávanie mladých je zorganizovať environmentálne vzdelávanie na tému Adaptácia na zmenu klímy na stredných školách na Slovensku. Tento rok sa nám podarilo osloviť deväť škôl, a to z Banskej Bystrice, Zvolena, Brezna, Rimavskej Soboty, Banskej Štiavnice, Prešova a Košíc," uviedol Milan Hronec, lektor a programový manažér Nadácie Ekopolis.

Súčasťou vzdelávania bude aj prednáška o globálnych problémoch, klimatických zmenách a životnom prostredí. "Napriek tomu, že zmeny klímy budú mať zásadný vplyv na životy nastupujúcej generácie na Slovensku i po celom svete, náš školský systém stále ponecháva túto tému života a smrti bokom. Týmto projektom sa snažíme aspoň trochu tento deficit vyrovnať a niekoľkým školám dať navyše aj príležitosť odskúšať si niektoré praktické opatrenia adaptácie na zmeny klímy na vlastnej koži," priblížil lektor Juraj Mesík.

V minuloročnom pilotnom ročníku boli zapojení študenti zo šiestich stredných škôl, ktorí okrem vzdelávania mohli získať finančnú cenu pre svoju školu. Odborná komisia vybrala ako víťaza Gymnázium J. G. Tajovského v Banskej Bystrici s projektom Tajovského kontrabetonáž, kde študenti svojpomocne spravili betónové nádvorie gymnázia ekologickejším.
Téma TASR