Proeurópsky, proeurópski

Mária Škultétyová, 1. februára 2019 6:40

Proeurópsky orientovaní poslanci a proeurópski poslanci nie je to isté.

Foto: TASR


Bánovce nad Bebravou 1. februára (SkolskyServis.sk) - Aj keď v uvedených spojeniach vecný význam slov proeurópsky, proeurópski je rovnaký, gramatický význam je odlišný. A odlišný je aj pravopis. V spojení proeurópsky (ako) orientovaný poslanec či proeurópsky (ako) orientovaní poslanci slovo proeurópsky je príslovka a píše sa vždy s –y. Ak však povieme, že je to proeurópsky (aký) poslanec, sú to proeurópski (akí) poslanci, v týchto spojeniach výraz proeurópsky/i je prídavné meno. Skloňujeme ho podľa vzoru pekný, preto v nominatíve plurálu píšeme –i.

Pozor na pravopis si musíme dávať najmä v spojení proeurópsky orientovaní poslanci, kde najčastejšie robíme chyby.


Téma TASR