Priemerné skóre študentov z BISB je vyššie ako celosvetový IB priemer

The British International School Bratislava, 14. augusta 2018 11:08

Už osem rokov po sebe študenti na Nord Anglia Education školách dosahujú pri štúdiu na IB Diploma výsledky vyššie ako celosvetový priemer.

British International School Bratislava Foto: British International School Bratislava


Bratislava 14. augusta (SkolskyServis.sk) - „Už osem rokov po sebe študenti na Nord Anglia Education školách dosahujú pri štúdiu na IB Diploma výsledky vyššie ako celosvetový priemer. Toto je dôkazom úspechu našej filozofie Be Ambitious, podľa ktorej neexistujú hranice toho, čo môžu naši študenti dosiahnuť.“
Andy Puttock, Education Director of Nord Anglia Education

Priemerné skóre študentov z British International School je vyššie ako celosvetový IB priemer, čím vynikajú v porovnaní s ostatnými IB školami po celom svete.

- Priemerné skóre BISB študentov v IB Diploma Programe bolo 33, čo je výrazne vyššie ako celosvetová hodnota 29.78 bodov.
- 7% z našich študentov dosiahlo viac ako 40 bodov, čo predstavuje bodovú úroveň potrebnú na prijatie na svetové elitné univerzity, ako sú Cambridge, Oxford, Harvard a Stanford.

British International School Bratislava Foto: British International School Bratislava


„ Veľmi sa tešíme z výsledkov našich študenov v IB Diploma Programe a ich prijatia na niektoré z najlepších európskych univerzít ako sú LUND Univeristy, King’s College London, Instituto Marangoni alebo Imperial College London.“
Karen Eastwood, Riaditeľka British International School Bratislava

Medzinárodný diplomový program, ktorý sa bežne nazýva IBDP, je dvojročný vzdelávací program pre študentov vo veku od 16 do 19 rokov. Program sa bežne realizuje v medzinárodných školách a je všeobecne prijímanou a uznávanou kvalifikáciou pre vstup na vysokoškolské vzdelávanie a univerzity na celom svete. British International School Bratislava ponúka tento prestížny program už takmer 10 rokov. Ak sa chcete dozvedieť viac o Medzinárodnej maturitnej skúške, navštívte webovú stránku www.ibo.org alebo stránku školy www.bis.sk.

O spoločnosti Nord Anglia Education

British International School Bratislava je súčasťou skupiny Nord Anglia Education. Nord Anglia Education je popredným svetovým poskytovateľom špičkových medzinárodných škôl, ktoré slúžia študentom materskej školy až do konca strednej školy vo veku od 2-18 rokov. Vyučujú viac ako 50 000 študentov na viack ako 50 prémiových školách v Číne, Európe, na Strednom východe a v juhovýchodnej Ázii av Severnej Amerike. Sieť škôl NAE sa riadi spoločnou filozofiou - byť ambiciózni pre študentov, našich učiteľov i rodičov našej školy. Školy z Nord Anglie poskytujú vysoko kvalitné vzdelávanie vďaka individuálnemu prístupu, ktorý je obohatený jedinečnými globálnymi príležitosťami, ktoré každému študentovi umožnia dosahovať úspechy. Nord Anglia Education má sídlo v Hong Kongu.

British International School Bratislava sídli v Dúbravke na ulici J. V. Dolinského 1 (Pekníkova 6).
Pre viac informácií prosím kontaktujte BISB
Tel: + 421 2 6930 7081, Mobile: +421 905 773 632
E-mail: office@bisb.sk
www.bis.sk

The British International School Bratislava (British International School Bratislava)

Súkromná spojená škola British International School Bratislava bola založená v septembri 1997 s cieľom poskytnúť vzdelanie hlavne deťom cudzincov žijúcich a pracujúcich na Slovensku, ako aj slovenským deťom, ktorých rodičia majú záujem o kvalitné vzdelávanie v anglickom jazyku. Súkromná spojená škola British International School Bratislava je škola pre deti vo veku od 2 do 18 rokov a ponúka medzinárodne uznávané vzdelanie poskytované vysoko kvalifikovanými pedagógmi. Škola svojimi metódami motivuje študentov k dosahovaniu výborných študijných výsledkov. Študenti získajú vysokú úroveň znalosti anglického jazyka, dokážu komunikovať v troch alebo viacerých jazykoch a dosahujú pozoruhodné výsledky v záverečných skúškach. Sú to prispôsobiví mladí ľudia s presvedčením, s dobrým hodnotovým systémom a sociálnym povedomím o globálnych problémoch. Sú pripravení uchádzať sa o miesta na rôznych univerzitách vo svete a majú také zručnosti a sebavedomie, že môžu bez obáv vstúpiť na celosvetový trh práce. BISB patrí medzi najdlhšie pôsobiace medzinárodné školy na Slovensku, vzdeláva viac ako 770 študentov na predškolskej, základnej a strednej úrovni z viac ako 40 krajín. BISB je súčasťou organizácie Nord Anglia Education (NAE), poprednej svetovej organizácie špičkových škôl. Táto rodina škôl pozostáva z viack ako 50 medzinárodných škôl, ktoré sa nachádzajú v Číne, v Európe, na Strednom východe, v juhovýchodnej Ázii a v Amerike. Spoločne vzdelávajú viac ako 50 000 študentov od materskej školy až po ukončenie stredoškolského vzdelávania. Súkromná spojená škola BISB sa nachádza v mestskej časti Dúbravka, vzdialenej 8 km od centra hlavného mesta. Škola má tri areály: Detské jasle na Dolinského 1, Materská škôlka a 1. ročník na Pekníkovej 4, Základná a stredná škola (hlavná budova) na Pekníkovej 6. Kontakt: The British International School Bratislava J. Valašťana Dolinského 1 (Pekníkova 6) 841 02 Bratislava, Slovakia www.bis.sk JASLE: Dolinskeho 1 nursery@bisb.sk, tel: +421 2 64366 992 or mobile phone tel: +421 908/105 796 ŠKÔLKA: Peknikova 4 earlyyears@bisb.sk, tel: +421 2 6930 7082 or mobile phone tel: +421 918/657 025 ZÁKLADNÁ A STREDNÁ ŠKOLA office@bisb.sk, tel: +421 2 6930 7081, fax: +421 2 6930 7083 or mobile phone +421 905/773 632

Téma TASR