Príbeh motýľa a kvetinovej víly bol poučný

Helena Rusnáková, PaedDr., 11. septembra 2017 9:16

Deti sa naučili, že aj namyslencovi sa dá pomôcť. Ukázala im to kvetinová víla.

Príbeh motýľa a kvetinovej víly Foto: Helena RusnákováNové Zámky 11. septembra (SkolskyServis.sk) - Mesto Nové Zámky, Divadelná a bábková scéna Nebojsa, Novovital Nové Zámky v spolupráci s TEÁTRO NELINE pripravili pre deti milé, rozprávkové dopoludnie .

V malej sále Domu kultúry sa v nedeľu 10. septembra zišli detičky s mamičkami, oteckami, podaktoré sem zavítali v sprievode starých rodičov, aby si spoločne pozreli rozprávku „O lúke, motýľovi a kvetinovej víle“, ktorú deťom zahrala Nela Dušová, principálka divadla . Pod krásnou tvárou sa skrýval veľký namyslenec a egoista, ktorý nebol ochotný myslieť na nikoho iného okrem seba. … Deti pozorne sledovali konflikt motýľa s rosničkou, ale aj počínanie víly Papavery, ktorá si zaumienila pomôcť motýľovi.

Deti počas priebehu deja rozprávky spoznávali flóru a faunu lúky, jej krásu i záhady.

Téma TASR