Prezývky od učiteľov žiakov urážajú

Mária Škultétyová, 4. mája 2017 7:15

Myslí si to aj mladý muž a psychologička Lucia Rošteková z Pedagogicko-psychologickej poradne v Bánovciach nad Bebravou.

Ilustračn= foto Foto: pixabay.comBánovce nad Bebravou 4. mája (SkolskyServis.sk) - Dostávame ich v škole i doma. Zvykneme si na ne, rastieme s nimi, a keď sa nám nepáčia, trápime a hneváme sa. Sú ako naše druhé meno. Stáva sa, že niekto nás pozná iba pod prezývkou a naše skutočné meno ani nevie. Mnohé vychádzajú práve z neho, iné zas vystihujú niečo z nás. Môžu byť celkom milé a ich nositeľovi sa páčia, ale sú aj také, ktoré ponižujú a urážajú. K takým zvyčajne patria aj tie, ktoré žiakom dávajú učitelia.

Lucia Rošteková


Sú typy detí, ktoré sa menej prejavujú, sú uzavreté a často sa stávajú terčom posmechu zo strany učiteľa. Sú aj žiaci, ktorí učiteľovi „nesadnú“, alebo nezvláda ich správanie. S týmto hendikepom sa vyrovnáva po svojom; zvolí posmešné prezývky alebo nadávky. A sú typy učiteľov, ktorí chcú byť za každú cenu vtipní. Prezývky chápu ako „žartovanie na cudzí účet“. Neuvedomujú si pritom, že to ani náhodou vtipné nie je. Veď čo už je len smiešne napríklad na prezývke Feťáci? Silnejšie povahy si možno z toho nič nerobia, ale sú deti, ktoré sa cítia ponížené, hanbia sa a „vďaka“ učiteľovým posmeškom ich ostatní vylúčia z kolektívu. Aj napriek tomu, že problém existuje, nahlas sa o ňom nehovorí. Aspoň ja som nepočula. A pritom je to jedna z foriem šikanovania.

Mladý muž má školu a prezývky zo strany učiteľov už za sebou. Čo na to hovorí?

S prezývkami od učiteľov mám vlastné, celkom bohaté skúsenosti. A nielen od nich, keďže mi väčšina spolužiakov skracovala dlhé priezvisko, na čo som si však pomerne rýchlo zvykol a neprekážalo mi to. Pri prezývkach udelených učiteľmi však veľmi záleží na tom, aký vzťah s daným vyučujúcim máte a čo presne o vás chce prezývkou povedať. Sú prezývky, ktoré sú neškodné a istým spôsobom aj milé, ale sú aj také, ktoré môžu danému človeku ublížiť, a to ani nemusia byť zjavne urážlivé. Obzvlášť vtedy, ak ich od učiteľa prevezmú aj spolužiaci, a adresát sa tak prezývky zbaví len ťažko, ak vôbec. Viacerí učitelia si v tomto akoby neuvedomujú svoje nadradené postavenie a nevnímajú, aké následky môžu rôzne pomenovania mať. Našťastie, tí učitelia, ktorí sa rozhodli ma prezývať spôsobom, akým sa mi to nepáčilo, neboli medzi mojimi spolužiakmi považovaní práve za výrazné vzory, a prezývky, ktoré mi dali, aj tak nakoniec poslúžili ako nástroj humoru otočeného proti nim. Viem však aj o opačných prípadoch, kedy nepremyslená prezývka od učiteľa viedla k ďalšiemu posmechu, toto je doménou najmä mladších ročníkov, ale úplne sa to nevyhne ani tým starším. Myslím, že používanie prezývok môže na jednej strane prehĺbiť neosobnú atmosféru medzi žiakom a učiteľom, na strane druhej by mal učiteľ vedieť, čo je prijateľné a čo je už za čiarou.

A čo si o tomto probléme myslí psychologička?

Učiteľ je svojím správaním vzorom pre žiakov, je dospelou prirodzenou autoritou. Svojím správaním tak určuje normy správania pre žiakov, ktorých učí. Pokiaľ sa učiteľ správa spoločensky neprijateľne v akomkoľvek smere, tento vzorec správania si môže osvojiť žiak, ktorému je toto správanie sympatické. V praxi sa stretávam s deťmi, ktoré majú problémy v učení, niekedy sú lajdáci a niekedy je pre nich učivo náročné - nemajú mentálnu kapacitu, aby ho pochopili, alebo sú osobnostne silne uzavretí a tichí. Niektorých učiteľov takíto žiaci mimoriadne iritujú – niektorých viac lajdáci, iných viac tí slabší či tichí. No a situáciu „zvládajú” udeľovaním prezývok, hanlivými pomenovaniami, snáď v nádeji, že to dieťa vyprovokuje k lepšiemu výsledku, alebo jednoducho z bezmocnosti, že žiaka nie je možné niečo naučiť. Takéto správanie zo strany učiteľa je nevhodné, deťom často ubližuje a trvá roky, kým sa samy zo svojej prezývky či posmeškov vymania. Sú učitelia, ktorí sú svojimi pomenovaniami žiakov známi, často ich používajú na odľahčenie atmosféry v triede, no citlivejšie povahy detí sú predsa len háklivé. Aspoň pri takýchto deťoch je potrebná obozretnosť a v prípade, že pomenovanie dieťa zasiahne, je namieste aj ospravedlnenie.


Téma TASRPoužívaním stránok SkolskyServis.sk súhlasíte s používaním cookies, ktoré slúžia na zlepšenie kvality nášho obsahu.

Viac