Prešovský projekt - Energia z prírody

S Van, 3. decembra 2018 11:50

Študenti Spojenej školy Ľ. Podjavorinskej sa zapojili do grantového programu SPPravmeTo.

Prešov 3. decembra (SkolskyServis.sk) - Cieľom nového grantového programu SPPravmeTo bolo pomôcť motivovať deti a mladých ľudí vo veku 6 až 19 rokov k aktívnemu postoju k prostrediu, v ktorom žijú, k rozvíjaniu sociálnych a pohybových zručností a k podpore ich vzájomných vzťahov. Nadácia SPP sa preto rozhodla podporiť zaujímavé verejnoprospešné aktivity pre mladých ľudí aj v Prešove, na Spojenej škole Ľ. Podjavorinskej.
Foto: Spojená škola Ľ. Podjavorinskej

Kto prišiel s nápadom?
Bola to naša tiredna učiteľka Mgr. Vaníková, ktorá nám nedovolila dať si nabiť mobily do elektrickej zásuvky (cez hodinu). Nesúhlasila s našou „závislosťou na mobiloch“. To sa nám nepáčilo, protestovali sme. Rozbehla sa diskusia - názory, typy, rady, filozofovanie, ekonomické prepočty, globalizácia, ... došli sme až ku ekológii.

Priniesla diskusia závery? Našlo sa riešenie?
Jediným riešením bolo ekologické nabíjanie mobilov - využitie alternatívneho zdroja energie.Spolužiaci zapojení do DofE (The Duke of Edinburgh’s International Award) majú skúsenosti s dobrovoľníctvom, zážitkovým vzdelávaním a aktívnym využívaním voľného času. Toto všetko nám ponúka realizácia nášho projektu „Energia z prírody“. Grantovým programom Nadácie SPP – spravme to pre naše deti 2018 bol náš nápad vybraný a podporený.

Kto sa zapojil do realizácie?
Zdalo sa nám, že to bude jednoduchšie. No prvé problémy nám pomohli riešiť pracovníci z firmy OSVOcomp Prešov, ktorých sme oslovili. Pomocnú ruku nám podal náš majster odborného výchovy Mgr. Ivan Ľaš, s ktorým sme zvárali infornačné kinetické tabule. Grafiku informačných plagátov urobil spolužiak Samo Suchovič (3.F).

Aký máte vietor? Funguje Vám veterná elektráreň?
Náš inovatívny ambiciózny projekt má viacero častí. Podpora vzdelávania – pozapájanie súčiastok – USB portov, pripojenie power banky a i. Rozvíjanie komunikačných zručností – semináre, eventy o ekológii. Zmysluplné trávenie voľného času – na tomto sa stále pracuje. Takže vietor nám prináša neustálu prácu na projekte a veľa pozitívnej energie.

Téma TASR