Prepájanie teórie a praxe v SUŠ v Kežmarku v európskom zmysle

PaedDr. Peter Palonder, 2. februára 2018 13:54

Stredná umelecká škola v Kežmarku odovzdávala certifikáty a odmeny za šikovnosť. Škola je vlajkovou loďou východoslovenského regiónu vo vzdelávaní v európskom zmysle.

Kežmarok 2. februára (SkolskyServis.sk) - Stredná umelecká škola v Kežmarku dlhodobo spolupracuje s firmami doma aj v zahraničí, aby žiaci mohli pracovať v odborných kolektívoch v praxi a získavať know-how potrebné pre ich odborný rast. Škola je vďaka dlhodobej medzinárodnej spolupráci vlajkovou loďou východoslovenského regiónu vo vzdelávaní v európskom zmysle.

Stredná umelecká škola v Kežmarku dlhodobo spolupracuje s firmami doma aj v zahraničí Foto: Stredná umelecká škola v Kežmarku


„Byť tvorivým, znamená cítiť sa vždy na začiatku. Vziať na seba riziko nepodarkov je predpoklad, aby sa človeku raz niečo podarilo“. Tieto slová z úst Ing. Marty Perignáthovej, riaditeľky Strednej umeleckej školy v Kežmarku otvorili 31.1.2018 výnimočné slávnostné zhromaždenie.

Aj v minulom roku sa škola uchádzala o európske projekty. V rámci projektu Erasmus+ 2017 získala grant vo výške 28 989 eur, vďaka ktorému sa vybraní žiaci školy zúčastnili odborných stáží v zahraničí. Skupina žiakov, ktorá bola na Cypre v dedinke Pano Lefkara, sa venovala mozaike, ikonografii, nástennej maľbe, výrobe keramiky, získavaniu pigmentov a výrobe prírodného uhlíka, rezbárstvu, reštaurovaniu i výrobe stoličiek, či pyrografii. Žiaci pracovali pod vedením Združenia remeselníkov a podnikateľov Kato Drys Community Council. Sedem žiakov druhého a tretieho ročníka odborov propagačné výtvarníctvo a konzervátorstvo a reštaurátorstvo drevorezieb si preto za účasti celoslovenských a regionálnych médií prevzali certifikáty o znalostiach a zručnostiach, ktoré získali na trojtýždňovej súvislej praxi na Cypre.

Ďalšia skupina žiakov z odboru fotografický dizajn sa učila v Krakowskej umeleckej škole vnímať a vytvárať kompozíciu, poznávať technologickú, interiérovú a koncepčnú fotografiu, módnu fotografiu a gumotlač, čo je špeciálny druh spracovania fotografie, fotili zátišie, nočný Krakow a mestský život. Všetky aktivity boli konané pod vedením kvalifikovaných lektorov, odborníkov prostredníctvom firmy Reklamex. Títo žiaci si prevzali certifikáty o získaných znalostiach a zručnostiach priamo z rúk Jerzyho Gawela, PhD. - riaditeľa Krakowských umeleckých škôl.

Zástupcovia miestnej samosprávy viceprimátor mesta Kežmarok Ing. Miroslav Perignáth a prednosta mestského úradu Ing. Karol Gurka, vyslovili slová uznania a vďaky Strednej umeleckej škole, že šíri dobré meno školy a mesta v regióne aj v Európe. Slová vďaky odzneli aj riaditeľke školy Ing. Marty Perignáthovej, ako aj pedagógom, pod vedením ktorých žiaci pracovali. Čo všetko videli a čo sa naučili je zverejnené aj na webovej i facebookovej stránke školy.Nemenej významnou časťou slávnostného zhromaždenia bolo vyhodnotenie súťaže o najkrajší grafický návrh ponožiek, ktorý vypísala firma Tatrasvit Svit - SOCKS, a.s. vo Svite. Súťaže sa zúčastnilo spolu 27 žiakov, z ktorých si dve žiačky štvrtého ročníka v odbore propagačné výtvarníctvo Miroslava Sivačková a Katarína Benková prevzali ocenenia v podobe finančnej odmeny a reálne zhotovených ponožiek podľa vlastného návrhu a priamo z rúk predstavených firmy - výkonného riaditeľa Ing. Dušana Repaského a asistenta obchodného riaditeľa Bc. Petra Antala. Poďakovanie a uznanie bolo vyslovené aj pedagógom Mgr. art. Jozefovi Česlovi a Mgr. Milade Kotorovej, pod vedením ktorých žiaci pracovali.

Zúčastnení hostia, ktorí mali možnosť pozrieť si výstavu návrhov ponožiek ako aj fotografie z mobilít žiakov z Cypru a z Krakowa, vyslovili prácam všetkých žiakov a škole mnoho pochvál.

Stredná umelecká škola v Kežmarku v uplynulých dňoch vypracovala koncepčný plán európskeho rozvoja školy, ktorý sa stáva základom pre ďalšie smerovania a snahy školy o jej kontinuálny dlhodobý medzinárodný rozvoj.

PaedDr. Peter Paľonder

PaedDr. Peter Palonder (Stredná umelecká škola, Kežmarok)

Som učiteľ SJ a NJ na Strednej umeleckej škole v Kežmarku a zároveň v projekte Moderna a tradícia zodpovedný za publicitu projektu.

Téma TASR