Prázdniny sú aj letné lásky, festivaly, voľnosť... Len škola nie

Mária Škultétyová, 29. júna 2018 8:42

Všetko, čo pripomína školu, cez prázdniny vyvoláva nevôľu a odpor, hovorí psychologička Lucia Rošteková. Aké sú ideálne prázdniny podľa nej?

Festival ROCK POD KAMENOM Foto: SOUL FOR SHOWBánovce nad Bebravou 29. júna (SkolskyServis.sk) - Už počas roka si žiaci a študenti užili niekoľko dní prázdnin, no na tie letné sa tešia najviac. S nimi prichádza čas vypnúť, oddýchnuť si. Ale vieme ho aj efektívne využiť?

Sú rodičia, ktorí nevedia organizovať prázdniny svojich školopovinných detí. Nemajú žiadny program, ostávajú bez dozoru, len tak. S kamarátmi sa potulujú dlho do noci. Dostanú sa do zlej partie, alebo príde k úrazom a nešťastiam, ktoré sa nemuseli stať, keby... Keby sme neboli ľahostajní. A sú aj takí, čo nútia deti sedieť nad knihami, lebo vysvedčenie nebolo práve najlepšie.

Leto prináša mnoho nástrah a mladí ľudia im neraz podľahnú. A tak sa letné lásky, krátke známosti a neviazaný sex končia nechceným tehotenstvom, kúpanie a šantenie pod vplyvom alkoholu a drog zmení sa na tragédiu. Aj na to všetko treba myslieť skôr, než sa s pokrikom Hurá na prázdniny! vydáme na cestu sladkého leňošenia.
Ako by mali vyzerať, aby si žiaci a študenti čo najlepšie oddýchli od školských povinností, o tom už viac povie Lucia Rošteková z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Bánovciach nad Bebravou.

Lucia, niektorí rodičia nevedia svojim deťom pripraviť program. Iní ich zas na celé prázdniny vystroja k starým rodičom a do letných táborov. Myslím, že ani to nie je najlepšie riešenie.

Je fajn, keď dieťa vie, čo ho čaká a že to nie je len dvojmesačné “prázdno”, ktoré sa nejako vyplní samo. Samozrejme, že netreba mať naplánovaný každý jeden deň. Dieťa by si malo užiť voľno aj vo svojom vlastnom priestore, v tom, v ktorom býva počas školského roka. Tým myslím priestor fyzický, ale aj vzťahový. Potrebuje byť s rodičmi v domácom prostredí, bez školských povinností a krúžkov a celého toho bežného školského kolotoča. Aspoň týždeň bez “záväzkov” doma. Nie je to žiadna nevyhnutnosť, bez ktorej sa nedá existovať. Je to však psychohygiena. Rodičia, aj ak nemajú možnosť vziať si aspoň na týždeň dovolenku, mali by využiť možnosť byť so svojimi deťmi počas prázdnin a vytvoriť si priestor pre spoločné zážitky. Nemusí to byť dovolenka pri mori. Môžu spolu večer hrávať spoločenské hry, ísť spolu do kina a potom film predebatovať. Myslím, že v dnešnej dobe je množstvo možností tráviť spoločný čas. Nie sú ani finančne náročné, treba mať len o ten spoločne strávený čas záujem.

Aké by podľa vás mali byť ideálne prázdniny?

Letné prázdniny sú u nás časovo bohaté a počas nich by sme mali dopriať deťom to, na čo nie je časový priestor cez školský rok. Prázdniny by mali byť obohatením, z ktorého môžu čerpať aj počas školského roka. Deti sú uvoľnené z formálnych školských vzťahov a hierarchie a v atmosfére rodiny a priateľov môžu čerpať novú skúsenosť. Prázdniny by mali byť bohaté na zážitky, nové vnemy a skúsenosti, vzťahy… Aby to však nenahrávalo len predstavám násťročných, poviem to takto. Vzdelávanie, nadobúdanie nových poznatkov by z prázdnin nemali byť vynechané, ale podané deťom v inej forme, než je učebnica, výklad, úlohy, preskúšanie. Deti majú totiž akoby dvojmesačnú prax - to, čo sa učili teoreticky v škole, je možné si prakticky overiť a zažiť počas prázdnin - múdri rodičia a častejšie asi starí rodičia to dobre vedia, a keď sa dieťaťa správne chopia a dovolia mu byť zvedavým, veľa sa naučí.
Učenie v tom školskom chápaní a ponímaní cez prázdniny nie je u bežného žiaka potrebné. Načo. Je ho dosť počas školského roka. Ak má rodič potrebu doplniť nejakú vedomosť, mal by sa pokúsiť zvoliť inú formu, než je bežne používaná v školách. Mám skúsenosť, že cez prázdniny všetko, čo pripomína školu, vyvoláva nevôľu až odpor . Výnimkou môže byť len vopred dohodnuté učivo - rodič sa dohodne s dieťaťom ešte pred prázdninami, aké učivo a v akej miere sa bude učiť aj cez prázdniny - tak dieťa presne vie, do čoho ide a za akú cenu v zmysle, čo z toho bude mať - môžu to byť napríklad jazykové tábory a podobne. Aj keď dieťa nechodí do školy, z domácich povinností by nemalo byť vynechané ani cez prázdniny. Deň dieťaťa by napriek voľnu v škole mal mať nejakú štruktúru, nejaký veľmi jednoduchý režim. Predstava voľna ako čistého ničnerobenia nie je ničomu osožná. Osobnosť sa nerozvíja, pamäťové nervové spojenia slabnú...
Taký ideálny prázdninový mix je: aspoň dva týždne (nemusia byť nepretržite ) byť doma, ísť niekam na pár dní s rodičmi, jeden tábor s rovesníkmi a k tomu čas strávený so starými rodičmi alebo inou blízkou rodinou. Minimum času pri telke, počítači, tablete, počítačových hrách a na sociálnych sieťach a čo najviac pohybu a osobnej komunikácie. Mládež nad 16 rokov si už môže nájsť nejakú brigádu, ktorá prinesie nielen peniaze na festival, ale aj nové vzťahy, skúsenosti, vedomie vlastnej kompetentnosti a ďalšie pozitíva.

A čo v prípade, ak žiak má opravnú skúšku?
Nuž, ak mu záleží aspoň trochu na úspešnom ukončení štúdia, mal by urobiť všetko pre to, aby si bol istý, že na nej prejde. Keďže reparáty či komisionálne skúšky bývajú až v auguste, prázdniny by mali byť pretkané doučovaním z daného predmetu. Či už žiak staví na nárazové učenie tesne pred skúškou, alebo sa bude učiť priebežne, to prázdninové voľno nie je také plnohodnotné a pohodové. Možno o to viac sa bude snažiť v nasledovnom školskom roku, respektíve zváži, či si vybral správnu strednú školu.

Mladí ľudia pod vplyvom alkoholu strácajú kontrolu sami nad sebou, preceňujú svoje schopnosti a zle sa chytro stane. Letné lásky, festivaly a neviazaný sex, ako som už spomenula, sa neraz končia nečakaným tehotenstvom.

Hovoríme o období, kedy idú rady dospelých jedným uchom dnu, druhým von. Preto je ťažké niečo im radiť. Je to vek, v ktorom majú možnosť ochutnať vlastnú zodpovednosť a dôsledky svojho správania. Sú rodičia, ktorí radšej svoje deti nikam nepustia minimálne do osemnástky, a sú takí, ktorí vkladajú svojim deťom možno viac dôvery a dúfajú, že sa nič nešťastné nestane. Ani jeden postoj sa nedá hodnotiť ako správny či nesprávny, jednoducho je to rozhodnutie rodičov, aký prístup si zvolia, s pozitívami aj negatívami. Ak svoju dospievajúcu dcéru či syna púšťajú na festival, mali by si byť vedomí všetkých nástrah a predebatovať to v serióznej atmosfére doma. Rodič by mal poznať svoje dieťa a predpokladať jeho správanie, počítať pre istotu aj s horšou verziou a o nej sa s potomkom porozprávať, otvorene prebrať dôsledky nezodpovedného správania - či už v oblasti sexu a vzťahov, alebo alkoholu a drog.

Nakoniec vás poprosím o jedno krásne prázdninové želanie pre žiakov i učiteľov.

Želám im, aby čas prázdnin využili tak, že na konci augusta im nebude ľúto, že prázdniny sa už končia, ale aby boli spokojní so svojimi prázdninovými zážitkami a plní energie sa s radosťou vrátili do školského života.

Téma TASR