Pozvánka na náhradné talentové skúšky

OTS, 26. januára 2018 8:55

Foto: UAT
Bratislava 26. januára (OTS) - Pozývame Vás na náhradné talentové skúšky, ktoré sa budú konať 23. marca 2018 o 9.00 h. v Súkromnej strednej umeleckej škole animovanej tvorby, na Vlasteneckom nám.1, Bratislava – Petržalka, 2. posch., pavilón A (zoznam prihlásených bude na dverách tried).

Podrobné info: www.uat.sk

Témy:
1/ Kresba zátišia
2/ Kresba portrétu
3/ Voľná téma podľa vybraného študijného odboru
4/ Domáce práce (kresby, maľby, fotografie alebo na elektronickom nosiči...) priniesť so sebou - sú súčasťou hodnotenia!


Poplatok za talentové skúšky je 20 EUR.

Žiaci, ktorí sa zúčastnili talentových skúšok v riadnom termíne a neboli prijatí, majú náhradné talentové skúšky zadarmo.

Všetky výtvarné potreby dostanete na mieste!

Spoje:
- z autobusovej stanice Mlynské Nivy, autobus č. 88, vystúpiť na zástavke Jungmanová ul.
- z Hodžovho námestia autobus č. 83, 84, vystúpiť na zástavke Jungmanová ul.
- z Hlavnej železničnej stanice autobus č. 93 s prestupom na zastávke Zochová, autobus
č. 83,84 a vystúpiť na zastávke Jungmannová ul.


S pozdravom
Mgr. Viera Zavarčíková
Zriaďovateľka a GR
SSUŠ animovanej tvorby

Téma TASR