Poznanie, ktoré príde za vami

Ing. Anna Chorvátová, 12. novembra 2017 8:16

Učenie nemusí byť mučenie :) Získavať vedomosti, dozvedať sa fakty, spoznávať nepoznané nemusíme len z učebníc v školských laviciach.

Foto: Anna Chorvátová


Námestovo 12. novembra (SkolskyServis.sk) - Zážitkovú formu vzdelávania sme využili 11.10. 2017 v Kultúrnom dome v Námestove, kde Crea-Edu realizovala vzdelávací projekt Svet okolo nás na tému Vietnam- brána do Indočíny. Cestovatelia Ivan a Martin veľmi atraktívnym spôsobom a pútavým rozprávaním oboznámili žiakov Súkromnej Spojenej školy EDUCO, Slanická osada, Námestovo s históriou, prírodnými krásami a turistickými atrakciami krajiny, ktorá bola doteraz pre väčšinu poslucháčov neznáma. Všetko, čo sa účastníci podujatia dozvedeli, budú vedieť zužitkovať v mnohých odborných predmetoch a možno aj pri najbližšej ceste do Vietnamu- krajiny, ktorá už nie je celkom neznáma

Zážitkovú formu vzdelávania umožňuje realizovať aj účasť školy v programe ERASMUS+, ktorý v projekte Young, European and Skilled vytvára podmienky pre spoluprácu partnerských škôl z piatich krajín: Slovenska, Francúzska, Anglicka, Portugalska a Nemecka. Aktivity projektu sú rozdelené do niekoľkých oblastí, ako napríklad vzájomné spoznávanie pamiatok UNESCO, odborné exkurzie do regionálnych podnikov, odborné fóra so zástupcami podnikateľskej praxe a diskusie na tému spoločensky zodpovedné podnikanie. Neoddeliteľnou súčasťou sú gastronomické workshopy. Každá škola tieto aktivity realizuje v domácich podmienkach a ich pokračovaním sú medzinárodné mobility, ktoré sú príležitosťou na rozvíjanie jazykových zručností, prezentáciu vytvorených produktov, spoluprácu v národnostne zmiešaných tímoch, kultúrnu výmenu a výmenu pedagogických skúseností.Po stretnutiach, ktoré doteraz prebehli na Slovensku, vo Francúzsku a Portugalsku, všetky zapojené školy konštatujú zvýšenú motiváciu žiakov pri štúdiu cudzích jazykov i odborných predmetov, odbúravanie národnostných a rasových predsudkov , nárast tolerancie voči iným kultúram a náboženstvám, posilnenie spolupráce školy a praxe. Nezanedbateľný je aj rozvoj organizačných a manažérskych schopností žiakov.
Hmatateľným výsledkom sú vytvorené ekozáhrady v každej z partnerských škôl, na ďalších, ktorými budú inštruktážne videá, školy priebežne spolupracujú. O nič menej významné sú aj ďalšie, nemerateľné výstupy- nové priateľstvá, spolupráca škôl a rodičov, vzájomné spoznávanie spôsobu života rodín v iných krajinách.

Téma TASR