Po stopách Teodora Jozefa Moussona

Ivana Šaffová, 25. apríla 2018 14:09

Praktickú maturitnú skúšku študenti SOŠ obchodu a služieb v Michalovciach úspešne zvládli!

Zaujímavý produkt cestovného ruchu pod názvom Po stopách Teodora Jozefa Moussona bol témou praktickej maturitnej skúšky študentov odboru manažment regionálneho cestovného ruchu a služby v cestovnom ruchu SOŠ obchodu a služieb v Michalovciach Foto: Ivana Štaffová


Michalovce 25. apríla (SkolskyServis.sk) - Zaujímavý produkt cestovného ruchu pod názvom „Po stopách Teodora Jozefa Moussona“ bol témou praktickej maturitnej skúšky študentov odboru manažment regionálneho cestovného ruchu a služby v cestovnom ruchu SOŠ obchodu a služieb v Michalovciach. Jej hlavným cieľom bolo priblížiť životnú cestu tohto akademického maliara a dať do povedomia laickej verejnosti jeho talent a vzťah k Zemplínu. V pozícii sprievodcov cestovného ruchu študenti predstavili historické a kultúrne pamiatky mesta Michalovce. Animačné aktivity predviedli praktickou formou, a to realizáciou scénok zo života Moussona a interaktívnymi hrami so žiakmi ZŠ T. J. Moussona v Michalovciach. Súčasťou praktickej maturitnej skúšky bola aj ochutnávka typického pohostenia pre obdobie, v ktorom žil a tvoril Teodor Jozef Mousson. Pri práci na tomto produkte študenti využili všetky znalosti, poznatky, teoretické vedomosti a praktické zručnosti, ktoré nadobudli počas štyroch rokov štúdia. Veľmi pekne ďakujeme maturitnej komisii, všetkým účastníkom, ZŠ T. J. Moussona a Hvezdárni v Michalovciach za spoluprácu a poskytnutie priestorov počas maturitného dňa. Poďakovanie patrí aj koordinátorkám, Ing. J. Šutoovej, Ing. M. Čižmárovej a Ing. A. Anderkovej za ich pomoc a usmerňovanie počas príprav.


Téma TASR