Pani alebo panie učiteľky? Od pani či od panej? Čo je správne?

Mária Škultétyová, 4. októbra 2016 8:42

So slovom pani mávame občas problémy. Ako je to teda s ním?

Ilustračné foto Foto: RaabeBánovce nad Bebravou 4. októbra (SkolskyServis.sk) - Nedávno som v novinách čítala: XY sa rozhodla stať mladou pani. V inom príspevku zas autor píše: Jednej pani to vadilo.

Problém je v tom, že podstatné meno pani niekedy skloňujeme, inokedy nie.

Ak slovo pani stojí pred menom, titulom alebo funkciou, vtedy sa neskloňuje: Dostali sme novú pani učiteľku. Od pani doktorky prijmem všetky rady. Toto je dcéra pani Veselej. Zoznámila som sa s pani Máriou.

Keď slovo pani stojí samostatne, nie je za ním meno, titul ani funkcia, vtedy sa skloňuje: Ten recept mám od jednej panej. Prihováram sa mladej panej. Aj tieto dve panie cestovali s nami. S domácou paňou sme sa cítili výborne.

Z uvedeného vyplýva, že v obidvoch citovaných vetách z novín mali autori použiť skloňovaný tvar. V prvej vete správne malo byť, že XY sa rozhodla stať mladou paňou, v druhej, že jednej panej to prekážalo.

Podstatné meno pani má osobitné skloňovanie:

jednotné číslo : N: pani, G: panej, D: panej A: paniu, L: o panej, I: paňou,

množné číslo: N: panie, G: paní, D: paniam, A: panie L: o paniach, I: paniami.

Najnovšie jazykové zdroje hovoria, že vo vyjadrení typu pani učiteľka sa v nominatíve množného čísla pripúšťajú dva tvary: popri zaužívanom tvare pani učiteľky správny je aj tvar panie učiteľky, panie poslankyne.

Otestujte sa. Doplňte náležitý tvar slova pani:

o -----riaditeľke, s takou milou -----, s dvoma -----, k ----- Zuzanke, naše ----- kuchárky, dve známe-----, o ----- Aničke, s tou istou -----, s neznámou-----, k príjemnej -----, s ----- docentkou, od ----- predavačky.


Riešenie:
( pani, paňou, paniami, pani, pani, panie, pani, paňou, paňou, panej, pani, pani)

Téma TASR