Paľo Danko ako výhra v celoslovenskej súťaži

PaedDr. Helena Čižmárová, 19. septembra 2017 14:45

Vyhrať Paľa Danka a jeho chemickú show nie je bežné, ale študentom Gymnázia sv. Košických mučeníkov sa to predsa podarilo v celoslovenskej výtvarnej súťaži Televízie LUX s názvom Stretnutie s Máriou.

Foto: Archív PaedDr. Helena Čižmárová


Košice 19. septembra (SkolskyServis.sk) - V piatok 8. septembra 2017 sme na pôde Gymnázia sv. Košických mučeníkov privítali vzácneho hosťa Pavla Danka - muža poznačeného diagnózou tvorivosti, ktorý sa rád hrá so slovami, s divákmi aj s vlastnými gestami a s pohybmi. Vyštudovaného učiteľa chémie a matematiky, aranžéra, cestovateľa, moderátora, redaktora a dramaturga Televízie LUX, v ktorej pôsobí od jej začiatku. Zakladateľa, tanečníka a režiséra tanečného divadla ATak. A v neposlednom rade človeka, ktorému horí srdce pre mladých v Cirkvi, kde spája svoje umelecké, moderátorské a učiteľské schopnosti najradšej.

Študenti si najprv pozreli jeho zaujímavú chemickú show, v ktorej poodhalil netušené väzby medzi stvorením a Stvoriteľom, medzi prírodnými vedami a medziľudskými vzťahmi a predstavil chémiu v úplne inom svetle... V nasledujúcej talkshow nazreli do života tohto mimoriadne tvorivého človeka, ktorý šíril okolo seba pozitívnu energiu, nadšenie a entuziazmus. Vytvoril skvelú atmosféru a svojím pútavým rozprávaním dokázal zaujať študentov i učiteľov.

Foto: Archív PaedDr. Helena Čižmárová


Foto: Archív PaedDr. Helena Čižmárová


Foto: Archív PaedDr. Helena Čižmárová

Téma TASR