Odborná prax vo Viničkách

Ivana Šaffová, 13. októbra 2016 7:43

Viničky nám dali nové skúsenosti, vedomosti a záľuby...

Študenti Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Michalovciach absolvovali odbornú prax vo Viničkách Foto: Ivana ŠtaffováMichalovce 13. októbra (SkolskyServis.sk) - Tak ako každý školský rok, aj v tomto sa študenti Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Michalovciach zúčastnili odbornej praxe vo Viničkách. V dňoch 19. až 23. septembra získavala trieda III.C (odbor manažment regionálneho cestovného ruchu, služby v cestovnom ruchu) pod vedením p. triednej učiteľky Mgr. N. Mihočkovej teoretické a praktické zručnosti, vedomosti a skúsenosti z rôznych odborov (agroturistika, jedlé kvety v gastronómii, potraviny 21. storočia, tradičná maďarská kuchyňa).
Navštívili aj množstvo pamiatok v okolí, napr. vyhliadkovú vežu Tokaj, Vinný dom v Malej Tŕni, najnižší bod Slovenska v Kline nad Bodrogom, kaštieľ Františka II. Rákocziho v Borši, vlastivedné múzeum v Trebišove.
Odborná prax bola zameraná predovšetkým na vinárstvo a vinohradníctvo. Študenti absolvovali prehliadku vinárskeho závodu a vinných pivníc. Samozrejme, nechýbala ani degustácia tokajských vín. Nové poznatky využili pri tvorbe výstupného projektu.

Ďakujeme vedeniu školy za možnosť absolvovať takúto prax a všetkým, ktorí sa nám v plnej miere venovali za krásne zážitky!

Študenti Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Michalovciach absolvovali odbornú prax vo Viničkách Foto: Ivana Štaffová


Študenti Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Michalovciach absolvovali odbornú prax vo Viničkách Foto: Ivana Štaffová


Študenti Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Michalovciach absolvovali odbornú prax vo Viničkách Foto: Ivana Štaffová

Téma TASR