Od úmrtia Antona Bernoláka uplynulo 206 rokov

PaedDr.Helena Rusnáková, 17. januára 2019 9:54

V Nových Zámkoch sa každý rok konajú spomienkové oslavy pri príležitosti narodenia i úmrtia Antona Bernoláka. Nebolo tomu inak ani v tomto roku.

Nové Zámky 17. januára (SkolskyServis.sk) - Na spomienkových oslavách, ktoré sa konali 15.januára ,priblížila prítomným život a dielo Antona Bernoláka predsedkyňa MOMS Mária Malperová. „Stáť pri soche Antona Bernoláka, prvého kodifikátora slovenčiny, na Hlavnom námestí v Nových Zámkoch, v bezprostrednej blízkosti kostola a fary, kde tento velikán pôsobil 16 rokov, je prekrásnou udalosťou, ktorej my, Novozámčania pripisujeme nesmierny význam.Vo svojom príhovore pripomenula i slová Jozefa Miloslava Hurbana:
Povstal v útlom veku mládenec slovenský, ktorého duch smelo letel nad zaprášené cesty zastaraného zvyku a ktorý povedal prvý zreteľným slovom: "Slováci píšte po slovensky!".
V Nových Zámkoch sa každý rok konajú spomienkové oslavy pri príležitosti narodenia i úmrtia Antona Bernoláka. Foto: Helena Rusnáková

V závere svojho príhovoru pripomenula, že vďaka Antonovi Bernolákovi, Nové Zámky a históriu mesta, pozná takmer celé Slovensko a slovenské zahraničie prostredníctvom žiakov a študentov, ktorí ktoré každoročne píšu o láske k Slovensku a slovenčine a rovnako ako my dnes, vzdávajú hold Antonovi Bernolákovi.

Spolu so spomienkovou slávnosťou na počesť A. Bernoláka sa konali i oslavy 26.výročia vzniku SR. Históriu vzniku republiky pripomenul vo svojom slávnostnom prejave viceprimátor Mesta Nové Zámky Lukáš Štefánik.

Po slávnostných príhovoroch sa konal akt kladenia vencov. Vence k soche kodifikátora spisovnej slovenčiny položili Lukáš Štefánik za Mesto Nové Zámky, riaditelia škôl, zamestnanci Múzea Jána Thaina a predstavitelia spoločenských inštitúcií.

V Nových Zámkoch sa každý rok konajú spomienkové oslavy pri príležitosti narodenia i úmrtia Antona Bernoláka. Foto: Helena Rusnáková


V Nových Zámkoch sa každý rok konajú spomienkové oslavy pri príležitosti narodenia i úmrtia Antona Bernoláka. Foto: Helena Rusnáková

PaedDr.Helena Rusnáková (OA Šurany)

Stredoškolská učiteľka predmetov nemecký jazyk a dejepis.

Téma TASR