Od Táne? Alebo od Táni? Čo je správne?

Mária Škultétyová, 14. februára 2017 7:17

Foto: pixabay.comBánovce nad Bebravou 14. februára (SkolskyServis.sk) - V skloňovaní ženských mien Táňa, Anča, Soňa, Zoja, Maja, Naďa, Alica a ďalších zakončených na -a, pred ktorým je mäkká spoluhláska, robíme chyby najmä v genitíve singuláru.

Čo je teda správne? Idem od Táne, alebo idem od Táni?

Keďže tieto podstatné mená skloňujeme podľa vzoru ulica, správny tvar v genitíve jednotného a v nominatíve a akuzatíve množného čísla má príponu -e: od Táne, dve Táne. Prípona -i bude v datíve a lokáli jednotného čísla: k Táni, o Táni.

Vyskloňujme si mená Táňa, Anča:

singulár: N: Táňa, Anča; G: Táne, Anče; D: Táni, Anči; A: Táňu, Anču; L: (o)Táni, Anči; I:Táňou, Ančou;
plurál: N: Táne, Anče; G: Tání, Ančí; D: Táňam, Ančiam; A: Táne, Anče; L: (o)Táňach, Ančiach; I: Táňami, Ančami.

Zistili sme, že:

- v genitíve plurálu tu neplatí zákon o rytmickom krátení: Tání (ale aj kôlní, vôní, priadzí, hrádzí),
- v datíve a lokáli množného čísla sa rytmický zákon zachováva: Táňam – Ančiam, Táňach – Ančiach.

A je tu ešte jedna zvláštnosť:

- mená, ktorých kmeň sa končí na -j-, majú v datíve a lokáli plurálu krátke -am, -ach: Zojam, Zojach, Majam, Majach ( ale aj alejam, alejach, galejam, galejach).


Téma TASR