Od prednášky k diskusii - nový prístup k výučbe

Zuzana Kr, 15. februára 2017 7:53

Kým sa v parlamente šepká o reforme školstva, musia si školy poradiť samy.

Foto: Mgr. Silvia Bodláková


Bratislava 15. februára (SkolskyServis.sk) - Dnešná doba má iné potreby, ktorým sa štátne vzdelávanie snaží vyhovieť a posúvať tak spoločnosť dopredu. Jednou z týchto vzdelávacích inštitúcií je aj spojená škola Tilgnerova v Karlovej Vsi. Napriek tomu, že sa do projektov so zahraničnými študentami zapája už pomerne dlho, tento rok sa rozhodla pre inovatívny spôsob výučby, ktorého sprostredkovateľom sa stali hodiny anglického jazyka.
Doposiaľ sa každý rok konali pre žiakov jednorazové prednášky, na ktorých mohli spoznať za pár minút celkom cudziu krajinu. Hodiny boli vedené vysokoškolskými študentami z rôznych kútov sveta, od Ukrajiny cez Litvu až po Indonéziu. Počas jednej vyučovacej hodiny tak dokázali stručne odprezentovať svoje zvyky, tradičné jedlá či prírodu a viesť so žiakmi pomerne krátku diskusiu. Napriek tomu, že boli tieto hodiny medzi žiakmi veľmi populárne, mali skôr informačnú a krátkodobú výpovednú hodnotu. Napriek tomu, že sú informácie základom modernej doby, často vytláčajú ďalšie dôležité aspekty vzdelávania.

Termíny ako osobnostný rozvoj či globalizácia sa len ťažko vtesnajú do jedného predmetu. Pre SŠ Tilgnerovu bolo preto zaujímavé využiť projekt Educate Slovakia na to, aby si študenti okrem nových poznatkov o svete z prednášok odniesli aj dlhodobejšie benefity. Na rozdiel od minulých rokov, terajší program bol zostavený z viacerých prednášok počas hodín anglického jazyka, ktoré sa okrem predstavenia krajiny zamerali najmä na prácu s žiakmi. Študenti tak celý týždeň spoločne s aktívnymi vysokoškoláčkami diskutovali najmä o multikultúrnej spoločnosti, aké sú jej nástrahy či výhody a taktiež sa počas týždňa venovali aj rozvíjaniu svojich vášní a koníčkov. Vďaka uvoľnenej netradičnej atmosfére prednášok boli žiaci omnoho uvoľnenejší aj v anglickej konverzácií. Príjemný prístup študentiek z Litvy a Malajzie mnohých posmelil k zdravej cieľavedomosti. Celý týždeň preto priniesol do výučby hodnotný vzruch, ktorý podnietil študentov k tomu, aby sa aktívne venovali svojmu rastu, či už v školskej, profesionálnej, alebo osobnej sfére.

Vzdelávanie tak na SŠ Tilgnerovej spravilo zaujímavý krok dopredu. Čoraz častejšie vidíme, že viac ako teoretické znalosti žiaka, je v dnešnej dobe potrebná schopnosť rásť a meniť sa. Študenti sú pod všemožným tlakom vyhovieť rôznorodým spoločenským normám a preto je úloha škôl vo výchovnom procese o to podstatnejšia. Dnes viac ako kedykoľvek predtým, musí škola odraziť variabilitu sveta a pomôcť tak budúcej generácií zorientovať sa.

V mene študentov osemročného gymnázia,

Ďakujeme!

Zuzana Králiková

Téma TASR