Obchodná akadémia Levice sa zapojila do projektu Euroscola

Školský servis, 7. novembra 2012 11:15

Cieľom projektu Euroscola je oboznámiť európsku mládež s vnútorným fungovaním nadnárodnej inštitúcie Európskeho parlamentu

Projekt Euroscola v Obchodnej akadémii v Leviciach Foto: Dr. Zuzana Meszárosová/TASR


Levice 7. novembra (TASR) - Už po štvrtýkrát sa študenti Obchodnej akadémie v Leviciach zapojili do projektu Euroscola. Jeho cieľom je oboznámiť európsku mládež s vnútorným fungovaním nadnárodnej inštitúcie Európskeho parlamentu, zažiť na vlastnej koži komunitárnu Európu na zasadnutiach, kde si mladí ľudia vymieňajú názory o práci s európskym rozmerom, o záležitostiach, ktoré zaujímajú mládež - nezamestnanosť, ochrana životného prostredia, ľudské práva, rasizmus a pod. Študenti našej školy sa už dva mesiace venujú diskusiám zameraným na problematiku fungovania Európskej únie, diskutujú o jej perspektívach a spoločne s odborníkmi si rozširujú svoje vedomostné obzory z oblasti európskej integrácie.

Projekt Euroscola v Obchodnej akadémii v Leviciach Foto: Dr. Zuzana Meszárosová/TASR


Na workshopoch sa venovali problematike dlhovej krízy v eurozóne a s pracovníkmi banky spoločne hľadali aké sú možné východiská z tejto krízy. Najviac sa zaujímali o problematiku ľudských práv a Sacharovovej ceny, ktorej venovali dva workshopy. Uskutočnili výtvarnú súťaž o ľudských právach, ich výtvarné práce v štýle streetart zdobia chodník pred budovou školy. Venovali sa tiež problematike nadchádzajúceho Európskeho roka občanov a problematike aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami, ako i zvýšeným právomociam EP po vstupe Lisabonskej zmluvy do platnosti.

Foto: Dr. Zuzana Meszárosová/TASR


Neoddeliteľnou súčasťou práce na projekte je komunikácia so slovenskými europoslancancami. Študenti virtuálne prostredníctvom videokonferencií diskutovali s poslancami Európskeho parlamentu Eduardom Kukanom, Edit Bauer a Alajosom Mészárosom. Osobne sa stretli s tím úderkou Protokolárneho oddelenia Generálneho sekretariátu Rady Európskej únie v Bruseli Martinou Bošiakovou. Spoločne debatovali o fungovaní EÚ, jej inštitúciách a aktuálnych záležitostiach v zjednotenej Európe.

Práca na projekte Euroscola priblíži študentov k hlbšiemu chápaniu súvislostí fungovania EÚ a pripraví ich na aktívny život v integrovanej Európe v 21. storočí.

Dr. Zuzana Meszarosova, Obchodná akadémia Levice

Téma TASR