OA v Šuranoch organizuje workshopy finančnej gramotnosti

PaedDr.Helena Rusnáková, 22. februára 2018 11:11

Obchodná akadémia v Šuranoch pripravila pre žiakov základných škôl sériu workshopov „EUROGAMES“.

Šurany 22. februára (SkolskyServis.sk) - Na interaktívnych dňoch finančnej gramotnosti si majú možnosť žiaci základných škôl hravou formou osvojiť si základné znalosti, postoje a návyky vo vzťahu k peniazom.
Aktivity sú založené na tímovej práci. Priebeh vzdelávania s a realizuje prostredníctvom nenáročných zážitkových metód (hry, súťaže) .

OA v Šuranoch organizuje workshopy finančnej gramotnosti Foto: OA v Šuranoch


Žiaci si pozrú film o Eure, vyplnia finančnú doplňovačku, vyplnia slepú mapu Eurozóny, zahrajú si Europexeso, vyskúšajú si svoju bystrosť v osemsmerovke, v záverečnom kvíze...

Po skončení každej aktivity žiaci Obchodnej akadémie vysvetľujú žiakom ZŠ problematiku a súvislosti z konkrétnej oblasti financií.

„Cieľom projektu je, aby žiaci vedeli aplikovať základné vedomosti a zručnosti vo sfére peňazí a aby podporili u nich finančné vzdelávanie. Veríme, že naše pozvanie osloví školy. Tešíme sa na spoluprácu.“ povedala nám Ing. Ivana Tóthová, učiteľka OA Šurany, jedna z organizátoriek projektu.

Prvý workshop sa uskutočnil 20.februára 2018. Zúčastnili sa ho žiaci 8.ročníka CZŠ Žofie Bosniakovej zo Šurian.

PaedDr.Helena Rusnáková (OA Šurany)

Stredoškolská učiteľka predmetov nemecký jazyk a dejepis.

Téma TASR