Študenti OA Levice rozhodovali o budúcnosti Európy

Zuzana Meszárosová, 1. februára 2015 8:27

Študenti simulovali jednanie Rady Európskej únie o sankciách EÚ voči Rusku

Levice 1. februára (SkolskyServis.sk) - Študenti Obchodnej akadémie v Leviciach sa zapojili do projektu „Rozhoduj o Európe“, ktorý je kombináciou seminárov a simulácie modelového zasadnutia inštitúcií Európskej únie. Aktivity projektu tvoria unikátny súbor efektívnej komunikácie aktuálnych európskych tém a fungovania Európskej únie. Cieľom projektu je zvýšenie informovanosti o európskej integrácii a o súčasných kľúčových otázkach s ňou spojených a snaha o aktívne zapojenie mladej generácie do rozhodovacieho procesu. Projekt realizuje slovenská mimovládna organizácia Centrum pre európsku politiku v spolupráci s českou mimovládnou organizáciou EUTIS.

Študenti Obchodnej akadémie v Leviciach sa zapojili do projektu „Rozhoduj o Európe“, ktorý je kombináciou seminárov a simulácie modelového zasadnutia inštitúcií Európskej únie. Foto: OA Levice


Projekt je financovaný z programu Erasmus+ a je finančne podporený zastúpením Konrad Adenauer Stiftung na Slovensku. Partnerom projektu je aj Katedra politologie Masarykovej univerzity v Brne.
Aktívna a ostrá debata na simulovanom zasadnutí Rady Európskej Únie v Šuranoch 28.1.2015 sa skončila nerozhodne. Účastníci dostali priestor vyskúšať si svoje rečnícke spôsobilosti a šuranská Rada sa skladala z ministrov zahraničných vecí jednotlivých členských štátov a zaoberala sa veľmi aktuálnou otázkou prijatia sankcií voči Ruskej federácii. Po prednesení pozícií jednotlivých štátov zo strany ich zástupcov bolo zjavné, že sa európske štáty delia na dva tábory – zástancov a odporcov sankcií. Debata bola veľmi plodná a bolo prezentovaných množstvo zaujímavých argumentov. Rada ministrov však bohužiaľ nedokázala v obmedzenom čase dospieť k rozhodnutiu, a tak záverečné hlasovanie dopadlo remízou.

Foto: OA Levice


Zaiste toto nebolo posledné stretnutie študentov v rámci projektu „Rozhoduj o Európe“. V júni čaká 40-tich vybraných stredoškolákov päťdňová simulácia inštitúcií EÚ, ktorá bude aplikovať metódu školy hrou. Ich jednanie budú ovplyvňovať taktiež zástupcovia tlače a lobistov. Hlavnou podstatou je odovzdať aktívnym záujemcom ďalšie informácie o EÚ a všeobecne o politike ako takej. Projekt im taktiež poskytuje možnosť modelovo si vyskúšať všetky aspekty a mechanizmy, ktoré Únia využíva.

Téma TASR