Novozámčania oslávili 20.výročie SR a 200. výročie úmrtia A. Bernoláka

PaedDr.Helena Rusnáková, 16. januára 2013 11:00

Spomienkovú slávnosť usporiadal miestny odbor Matice slovenskej v Nových Zámkoch

Nové Zámky 16. januára (TASR) - Oslavu 20. výročia vzniku Slovenskej republiky spojenú so spomienkovou slávnosťou na Antona Bernoláka pri príležitosti 200. výročia jeho úmrtia usporiadal v utorok 15. januára Miestny odbor Matice slovenskej (MO MS) v Nových Zámkoch.
Foto: Paedr. Helena Rusnáková

Slávnosť sa začala o 17.00 hodine kladením vencov pri soche Antona Bernoláka. Následne sa účastníci podujatia presunuli do budovy Miestneho odboru Matice slovenskej. Prítomným sa prihovoril primátor mesta Nové Zámky Ing. Gejza Pischinger, predsedníčka MO MS PaedDr. Mária Malperová, podpresedníčka MO MS PaedDr. Jana Garajová. Motlitbu za Slovenskú republiku predniesol Rastislav Červený. Na oslavách vystúpil detský folklórny súbor Matičiarik, ENTHEA, spevácky zbor Lipa .
Foto: Paedr. Helena Rusnáková

Anton Bernolák ostal natrvalo spojený s dejinami mesta Nové Zámky. Jeho meno nesie mestská knižnica , cirkevná základná škola, námestie. Miestny odbor Matice slovenskej každý rok usporadúva pre žiakov základných škôl a osemročného gymnázia vedomostnú súťaž o živote a diele Antona Bernoláka a pri príležitosti výročia jeho narodenia, ako i výročia úmrtia, spomienkové oslavy. V tejto tradíci pokračuje i v tomto roku.PaedDr.Helena Rusnáková (OA Šurany)

Stredoškolská učiteľka predmetov nemecký jazyk a dejepis.

Téma TASR