Od 1. septembra 2015 vznikajú nové študijné odbory pre stredoškolákov

Školský servis, 11. augusta 2015 11:03

Rezort školstva reaguje na nové požiadavky pracovného trhu a stredných odborných škôl.

Z dňa otvorených dverí na Strednej umeleckej škole Scénického výtvarníctva na Sklenárovej ulici 7 v Bratislave . Na snímke oddelenie kostýmovej tvorby. Ilustračné foto Foto: TASRBratislava 11. augusta (SkolskyServis.sk) - Informačné a sieťové technológie, logistika či odevný a textilný dizajn. To sú niektoré z ôsmich nových odborov na stredných školách, ktoré Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradilo do sústavy odborov vzdelávania s účinnosťou od 1. septembra 2015.
Spolu s ďalšími odbormi scénické výtvarníctvo, masmediálna tvorba, technik energetických zariadení budov, fotografia, odevný a textilný dizajn a výtvarné spracúvanie skla prešli úspešným experimentálnym overovaním na niektorých stredných odborných školách, ktoré bude ukončené 31. augusta 2015.
Aj týmto spôsobom reaguje rezort školstva na nové požiadavky pracovného trhu a stredných odborných škôl. Nové odbory by mali pomôcť zvýšiť atraktivitu ponuky odborného vzdelávania a spolu so zavádzaním duálneho systému vzdelávania pritiahnuť záujem žiakov a rodičov k tomuto smeru vzdelávania.
Najväčší záujem zo strany škôl bol o odbory informačné a sieťové technológie a logistika, ktoré boli experimentálne overované hneď na siedmich stredných školách z rôznych regiónov Slovenska. Odbor technik energetických zariadení budov bol overovaný na štyroch stredných odborných školách.
Žiaci, ktorí študovali niektorý z uvedených ôsmich odborov na školách, kde sa uskutočňovalo experimentálne overovanie, budú v štúdiu pokračovať bez zmeny. Ďalšie školy môžu požiadať o zaradenie týchto odborov do siete a na základe toho budú môcť začať prijímať nových žiakov na ich štúdium v nasledujúcom školskom roku.

Zoznam škôl s novými odbormi:

Informačné a sieťové technológie – SOŠ Stará Turá, SOŠ polytechnická Humenné, SOŠ Ostrovského 1, Košice, SPŠ Jozefa Murgaša, Banská Bystrica, SPŠ elektrotechnická Prešov, SPŠ elektrotechnická S. A. Jedlika, Nové Zámky, SPŠ Kysucké Nové Mesto

Logistika – SOŠ Jozefa Čabelku Holíč, SOŠ technická Zlaté Moravce, SPŠ Myjava, SPŠ Martin, Dopravná akadémia Trenčín, Technická akadémia Spišská Nová Ves, SPŠ Kysucké Nové Mesto

Scénické výtvarníctvo – tvorba a konštrukcia scény - Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva Bratislava

Masmediálna tvorba – Súkromná stredná umelecká škola filmová Košice

Technik energetických zariadení budov – SOŠ elektrotechnická Trnava, SOŠ technická Prešov, SOŠ stavebná Banská Bystrica, SOŠ Ivánska cesta Bratislava,

Fotografia – Súkromná stredná umelecká škola dizajnu, Ivánska cesta Bratislava,

Odevný a textilný dizajn – Súkromná stredná umelecká škola dizajnu, Ivánska cesta Bratislava

Výtvarné spracúvanie skla – SOŠ sklárska Lednické Rovne.

Téma TASR