Nové poznatky z finančnej gramotnosti

Ivana Šaffová, 6. apríla 2017 11:00

Finančná gramotnosť hravo, jednoducho a veselo...

Foto: Ivana ŠtaffováMichalovce 6. apríla (SkolskyServis.sk) - 30.3.2017 sa na Strednej odbornej škole obchodu a služieb, Michalovce uskutočnila beseda s pracovníkmi Národnej banky Slovenska.

Tí študentom jednoduchou a zábavnou formou sprostredkovali nové informácie o finančnej gramotnosti, používaní Internetbankingu a bezpečnostných pravidlách, ktoré je potreba dodržiavať pri používaní bankových portálov. Po každom tematickom celku ich pracovníci NBS „otestovali“ prostredníctvom internetovej stránky Kahoot.it. Súťažné testy pozostávali z 3 otázok, ktoré sa týkali danej témy. Pri určovaní správnych odpovedí bola dôležitá rýchlosť a správnosť. Každé kolo malo svojho víťaza, ktorý bol odmenený vecnými cenami. Rôzne propagačné a vzdelávacie materiály dostali aj tí aktívnejší študenti, ktorí odpovedali na otázky v priebehu celej besedy.

Ďakujeme vedeniu školy za možnosť zúčastniť sa tejto besedy, ktorá nám bola predstavená veľmi pútavou formou. Vďaka taktiež patrí prednášajúcim pracovníkom NBS za množstvo nových informácií, ktoré určite využijeme aj v praktickom živote a tešíme sa na ďalšie stretnutie!

Téma TASR