Nová CNC brúska vo výbave Spojenej školy v Prešove

Zuzana Výbošťoková, 11. decembra 2018 11:08

Zakúpením CNC brúsky Prešovský samosprávny kraj a spoločnosť SPINEA, s.r.o. pomohli rozšíriť možnosti vzdelávania žiakov Spojenej školy v študijných odboroch MN a POaZSaZ o presné brúsenie.

Nová CNC brúska vo výbave Spojenej školy v Prešove. Foto: Spojená škola Prešov


Prešov 11. decembra (SkolskyServis.sk) - Nová CNC brúska v Spojenej škole, na ulici Ľudmily Podjavorinskej 22 v Prešove, podporí a vylepší odbornú prípravu žiakov cieľových odborov.

Úlohou odborného vzdelávania je pripraviť budúcich odborných zamestnancov tak, aby boli pripravení zaradiť sa do pracovného procesu bez dodatočného preškoľovania. Pre zvýšenie efektívnosti odborného vyučovania a praktického tréningu je nevyhnutná spolupráca školy, zriaďovateľa a zamestnávateľa. Intenzívna spolupráca Spojenej školy, Prešovského samosprávneho kraja a firmy SPINEA, s.r.o. priniesla svoje plody.

Dňa 30. novembra 2018 prevzal riaditeľ Spojenej školy, na ulici Ľudmily Podjavorinskej 22 v Prešove ďalší CNC obrábací stroj, a to CNC brúsku od výrobcu Brousící stroje Kučera s. r. o., ktorú Spojená škola získala zo združených prostriedkov v hodnote 70 000.- €. Zriaďovateľ školy, Prešovský samosprávny kraj, na zakúpenie brúsky prispel čiastkou 40 000.- € a čiastkou 30 000.- € prispela firma SPINEA, s.r.o., pre ktorú budeme pripravovať žiakov na veľmi presné brúsenie v študijnom odbore 2411 K mechanik nastavovač (MN) a 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení (POaZSaZ).

V Prešovskom regióne je o odborných zamestnancov v spomínaných odboroch veľký záujem. Riaditeľ Spojenej školy považuje spoluprácu so zamestnávateľmi za kľúčovú v procese výchovy žiakov pre prax. Zamestnávatelia oceňujú ochotu školy prispôsobiť sa trhu práce zameraním odborov a spôsobom výučby. Vzájomnou diskusiou sa snažia bojovať proti nedostatku odborníkov v danej oblasti Prešovského regiónu.

Téma TASR