Nezabúdajú na hrdinov

Helena Rusnáková, PaedDr., 12. novembra 2017 8:41

Nezabúdajú na hrdinov Foto: Helena Rusnáková


Nové Zámky 12. novembra (SkolskyServis.sk) - Prvá svetová vojna (1914 – 1918) svojou ničivou silou ovplyvnila životy tisícok ľudí a zaznamenala mnoho obetí na tom najcennejšom – na životoch. Obetiam vojnových udalostí boli na rôznych miestach – v obciach i mestách našej krajiny postavené pamätníky. Jeden z nich je postavený aj na Cintoríne sv.Jozefa v Nových Zámkoch, kde vo vojenskom hrobe pod a v okolí pamätníka, je vedľa seba pochovaných 203 vojakov, z ktorých 167 sú obete 1.svetovej vojny a 33 obetí vrátane piatich legionárov, ktorí padli v pohraničných konfliktoch medzi Československou armádou a maďarskou Červenou armádou Bélu Kuna.

Dňa 11. 11. 2017 o 11. hodine a 11. minúte, kedy si ľudia na celom svete pripomenuli 99. výročie ukončenia 1. svetovej vojny zapálením sviečky na hroboch padlých vojakov, sa rozhorelo i niekoľko sviečok na hrobe padlých vojakov, pochovaných v Nových Zámkoch.

Spomienkový akt zorganizoval predseda OZ Za troma mostami, Ing. František Daniel.

Nezabúdajú na hrdinov Foto: Helena Rusnáková

Téma TASR