OA Šurany: Navštívili sme Múzeum holokaustu v Seredi

Vaness Hornická, 19. októbra 2018 11:39

Žiaci OA Šurany boli na zaujímavej exkurzii.

Múzeum holokaustu v Seredi Foto: Vaness Hornická


Šurany 19. októbra (SkolskyServis.sk) - Žiaci tried 1.A, 1.B, 2.B, 3.A, 4.A boli 10. októbra na exkurzii v Múzeu holokaustu v Seredi.

Pozreli sme si film, ktorý bol rozprávaním pani Edith Grosmanovej. Ona ako jedna z mála odvlečených obdobie holokaustu prežila. Manželka autora novely a scenára k Oskarom ocenenému filmu Obchod na korze Ladislava Grosmana bola súčasťou prvého transportu z Popradu pod číslom 237. V transporte, ktorý do nacistického koncentračného a vyhladzovacieho tábora Auschwitz-Birkenau odišiel 25. marca 1942, boli občania Slovenska židovskej národnosti. Edith Grosmanová patrila medzi tých, ktorí ako väzni budovali koncentračný tábor Birkenau. Z jej rozprávania sme si mohli predstaviť, aké náročné bolo pre násilím odvlečené rodiny a deti prežiť utrpenie v tábore.

Múzeum holokaustu v Seredi Foto: Vaness Hornická


Po krátkom filme o živote pani Grosmanovej nasledovala prezentácia a prednáška o útekoch z koncentračných táborov a následne na nás čakala návšteva jednotlivých barakov múzea, v ktorých nám tiež priblížili zaujímavé fakty a videli sme predmety, aké sa v tých časoch nachádzali. Múzeum holokaustu vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi, ktoré predstavuje autentické miesto viažuce sa k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky na Slovensku počas druhej svetovej vojny.

Múzeum holokaustu v Seredi Foto: Vaness Hornická


Múzeum zároveň slúži aj ako pamätník všetkých zavraždeným Židom zo Slovenska, pričom len samotným táborom v Seredi prešlo v období od roku 1941 do roku 1945 približne 16 000 Židov, z ktorých bola väčšina zavraždená počas holokaustu.

Vaness Hornická (Obchodná akadémia Šurny)

Som žiačka prvého ročníka.

Téma TASR