Narcis, jarný kvet, sa stal symbolom života a nádeje

Mgr. Mária Gavenčiaková, 19. apríla 2017 8:46

Stredná odborná škola drevárska a stavebná v Krásne nad Kysucou sa zapojila do programu Ligy proti rakovine, ktorá organizuje už 21. ročník Dňa narcisov.

Stredná odborná škola drevárska a stavebná v Krásne nad Kysucou sa zapojila do programu Ligy proti rakovine, ktorá organizuje už 21. ročník Dňa narcisov. Foto: SOŠ drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou


Krásno nad Kysucou 19. apríla (SkolskyServis.sk) - Narcis je len obyčajný kvet, ale jediný deň v roku má obrovskú silu a stal symbolom života a nádeje mnohých charitatívnych organizácií na svete bojujúcich proti rakovine. Dňu narcisov sa tradične dostáva pozornosť od významných osobností, spoločností, inštitúcií a škôl. Aj naša škola sa 7. apríla zapojila do tohto projektu. Žiačky 2. B triedy: Vanesa Kuljovská, Soňa Kašariková, Klaudia Lucáková zavítali do všetkých tried našej školy a žiaci sa zapojili do finančnej zbierky. Žiakom a pedagógom, ktorí prispeli ako protihodnotu pripínali žltý narcis. Žiačky zavítali aj do jednotlivých ulíc mesta Krásno nad Kysucou. Od Rázcestia sa presúvali smerom k Zdravotnému stredisku. Jej občania nepohrdli ponúknutou možnosťou jedinej verejno-prospešnej finančnej zbierky organizovanej Ligou proti rakovine, trvajúcej jediný deň. Za podarovanie peňazí dostali narcisy, ktoré sú symbolom nádeje ľudí proti rakovine. Z týchto financií potom generálna rada Ligy proti rakovine rozdelí príspevky na prístrojové vybavenia, lekárske služby, klinické a výskumné projekty orientované na rozvoj nových techník a metód v prevencii, diagnostike a liečbe rakoviny.

Škola bude podporovať projekty, ktorých cieľom je vychovať generáciu mladých ľudí, ktorí budú vedieť, že zmena životného štýlu je kľúčovou stratégiou k zníženiu výskytu rakoviny.

Napísala: Mgr. Mária Gavenčiaková

Téma TASR