Najmladší, najmenší, vyvolený...

PaedDr. Helena Čižmárová, 20. apríla 2018 10:15

"Ryšavý mladík s krásnymi očami a peknou postavou,udatný bojovník, mocný kráľ. Chladnokrvný vrah, kajúcnik a autor prekrásnych žalmov a modlitieb. Jedna z najrozporuplnejších postáv Biblie." (P.Danko)

Foto: Archív Pavol Danko


Košice 20. apríla (SkolskyServis.sk) - 16. apríla študenti Gymnázia sv. Košických mučeníkov navštívili Historickú radnicu v centre mesta, aby si pozreli ďalšie zaujímavé predstavenie z dielne tanečného divadla ATak: pod názvom D4V1D.

Netradičné a moderné zobrazenie osoby starozákonného kráľa Dávida bolo prerozprávané cez jeho známe žalmy, ktoré zhudobnila mladá gospelová speváčka a hudobníčka Dominika Gurbaľová. Choreografiu, réžiu i scénografiu mal na starosti Pavol Danko, pod dramaturgiu sa podpísala Zdenka Pašuthová a slovom sa prihováral Ján Gallovič.
Základom koncepcie inscenácie a jej vizuálu sa stali kódy, hra s nimi a odkaz na antiku. V rámci toho sa i názov DÁVID premenil na zakódované D4V1D. Číslovky 4 a 1 (okrem podobnosti príslušným písmenám) boli súčasťou hry na kódy a dekódovanie. Ako zaznelo v rodokmeni Ježiša Krista, ktorý pochádza z rodu Dávidovho, na začiatku inscenácie: „Všetkých pokolení od Abraháma po Dávida bolo štrnásť, od Dávida po babylonské zajatie štrnásť a štrnásť od babylonského zajatia po Krista.“(Mt1, 17)


Kráľ Dávid – hriešnik aj svätec, bojovník aj umelec. V jeho žalmoch je vášeň aj pokora, bojovnosť aj prosba o odpustenie. Jeho životný príbeh je akoby zakódovaný aj v našich životoch. Každý si nesieme niečo z neho... ale najmä – každý máme v sebe nezmazateľný kód od Boha. Základná informácia, ktorú máme všetci bytostne vtlačenú – ako ten čiarový kód – je vedomie, že sme Bohom milovaní. Dávid zažil vrcholy aj pády, víťazstvá aj prehry... ostal však verný Bohu a kódu, ktorý nosil v sebe.

ATak opäť nesklamal a naši študenti si z predstavenia odniesli veľa umeleckých i duchovných zážitkov.

Foto: Archív Pavol Danko


Foto: Archív Pavol Danko


Foto: Archív Pavol Danko

Téma TASR