Som najlepšia účtovníčka!

Ing. Terézia Micková, 24. apríla 2013 8:34

To si môže povedať máloktorá žiačka. Od 12. apríla 2013 toto môže o sebe rozširovať Monika Kalabová z Obchodnej akadémie v Prievidzi.

M. Kalabová, vyučujúca Ing. T. Micková, N. Štangová Foto: OA Prievidza
Prievidza 24. apríla (SkolskyServis.sk) - Monika je víťazkou 16. ročníka celoštátneho kola Olympiády „Mladý účtovník 2013“.
Olympiádu organizuje Slovenská komora certifikovaných účtovníkov v spolupráci so spoločnosťou KROS a.s. Žilina, ktorá zabezpečuje programové vybavenie a podporu školám pri výučbe programu OMEGA – podvojné účtovníctvo. V tomto programe sa realizuje aj súťaž a zároveň firma Kros odmeňuje víťazov hodnotnými cenami. Súťažiaci musia byť vynikajúci nielen v ovládaní účtovania, ale musia veľmi dobre ovládať aj program OMEGA a byť v ňom čo najrýchlejší.
Ing. T. Micková, víťazka Monika Kalabová, Ing. M. Džupinka, CSc. Foto: OA Prievidza

Do regionálnych kôl sa zapojilo 81 škôl a 157 žiakov z celého Slovenska. Regionálne kolá boli v Bratislave, v Žiline a v Košiciach 22. marca 2013. Z každého kola postúpilo do celoslovenského kola päť žiakov. Do súťaže regionálneho kola môže každá škola poslať len 2 žiakov. Už „región“ v Žiline bol pre nás úspechom, lebo obidve naše žiačky Monika Kalabová (1.miesto) a Nikola Štangová (5.miesto) postúpili do celoslovenského kola.
Najlepší účtovníci a ich učitelia celoštátneho kola Olympiády „Mladý účtovník 2013“ Foto: OA Prievidza

Celoslovenské finále Olympiády „Mladý účtovník 2013“ bolo v Žiline. Obidve naše súťažiace sa v súťaži nestratili. Teda nestratili, Monika Kalabová nedala nikomu šancu a v súťaži zvíťazila a získala hrdý titul „Mladý účtovník 2013“. Nikola Štangová bola na 6. mieste. Ich úspech je o to cennejší, že v tomto programe začali pracovať len na voliteľnom predmete Cvičenia z účtovníctva v 3. ročníku. Vynikajúce umiestnenie našich študentiek v celoštátnej súťaži je výsledkom vysokej úrovne kvality výučby odborných ekonomických predmetov na Obchodnej akadémii v Prievidzi. Obidvom súťažiacim ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy a v ďalšom živote im prajeme veľa úspechov.
Vážnosť a význam tohto podujatia dokázala aj účasť zástupcu Slovenskej komory certifikovaných účtovníkov Ing. M. Džupinku, CSc.

Ing. Terézia Micková, Obchodná akadémia Prievidza

Téma TASR