Najlepší elektronici z prešovskej SPŠE?

Ivana Kurtyová, 16. februára 2017 11:29

Študenti prešovskej SPŠE boli úspešní na celoštátnej súťaži Zenit v elektronike.

Nové Mesto nad Váhom 16. februára (Školský servis) – V dňoch 7.2. až 9.2.2017 sa v Novom Meste nad Váhom konal už 33. ročník celoštátnej súťaže Zenit v elektronike. Táto súťaž je určená žiakom stredných škôl a jej zámerom je prispievať k vyhľadávaniu talentovaných študentov, podporovať ďalší odborný rast a tvorivo rozvíjať kompetencie týchto žiakov, viesť ich k samostatnej tvorivej činnosti a podporovať ich záujem o sebavzdelávanie. Žiaci stredných škôl v tejto súťaži preukazujú v oblastiach elektroniky svoju zručnosť, elán, nápaditosť, invenciu a tvorivosť. Súťaž vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania a Celoštátnou odbornou komisiou Zenit.

Foto:


Po úspešnom absolvovaní krajského kola sa tejto súťaže zúčastnili aj študenti Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove. Svojej príprave na súťaž venovali všetok svoj voľný čas a ich snaha a usilovnosť ich doviedla k úspechu. V kategórii A (žiaci 3. a 4. ročníka) sme opäť po minuloročnom víťazstve Petra Katuščáka vybojovali 1. miesto, a to zásluhou Mateja Pončáka (študenta 4. ročníka). Ako zhodnotil priebeh celoslovenského kola súťaže Zenit v elektronike jej absolútny víťaz? „Celkovo sa mi súťaž veľmi páčila. V posledných rokoch dosahuje vysokú úroveň, lebo hlavný organizátor pracuje v CERN-e a vymýšľa veľmi prepracované úlohy. Tento rok sme si postavili jeden kanál impulzného regulovateľného zdroja, ktorý je ovládaný digitálne a je možné ho rozšíriť až o ďalšie tri kanály. Takéto zdroje patria medzi najpoužívanejšie, lebo majú vysokú účinnosť. V teoretickej časti sme si vypočítali niektoré súčasti a neskôr sme aj celý zdroj programovali. Žiaľ, kvôli veľkej zložitosti programovania, väčšina súťažiacich bola v tejto časti neúspešná. Celá súťaž bola veľmi náročná, ale priniesla dobré výsledky,“ skonštatoval Matej.

Na východ Slovenska si bronzovú medailu odniesol aj Peter Nemergut (študent 2. ročníka), ktorý sa v kategórii B (žiaci 1. a 2. ročníka) umiestnil na 3. mieste. Pre Petra bolo umiestnenie sa na 3. mieste v celoslovenskom kole súťaže veľkým osobným úspechom, pretože tejto súťaže sa zúčastnil prvýkrát. „Celkovo súťaž hodnotím na vysokej úrovni. Súťažné kolá v tejto oblasti boli rozdelené do 3 kategórií, a to teoretická časť, praktická časť a programovanie, ktorého náročnosť bola tohto roku nastavená veľmi vysoko. Vzhľadom na to, že študenti 1. a 2. ročníkov ešte nemajú programovanie v učebných plánoch, mali účastníci súťaže v kategórii B túto časť nahradenú úvodom do praktickej časti, ktorá spočívala v osadení už vopred pripravenej dosky plošného spoja technológiou SMD. Na súťažiacich bolo vidieť veľkú snaživosť, no každý vynikol v inej z týchto oblastí“, zhodnotil priebeh súťaže Peter Nemergut, ktorému umiestnenie sa na 3. mieste v celoštátnom kole súťaže prinieslo obrovskú radosť a zároveň je preňho veľkou výzvou do budúcnosti.

Foto:


Úspech našich chlapcov veľmi potešil aj Ing. Martina Ambrozyho, vyučujúceho predmetu elektronika, ktorý ich na súťaž pripravoval. A ako zhodnotil súťaž náš pedagóg? „Tohtoročné zadanie bolo veľmi náročné a preverilo schopnosti súťažiacich z oblasti elektroniky ako aj programovania. Preto nás veľmi teší, že naši žiaci sa v silnej konkurencii nestratili a umiestnili sa na popredných miestach. Takáto súťaž preverí schopnosti a prinesie cenné skúsenosti žiakom, preto môžeme byť vďační všetkým organizátorom a sponzorom za podporu. A tešíme sa na ďalší ročník súťaže.“

Matejovi Pončákovi a Petrovi Nemergutovi k víťazstvu blahoželáme a prajeme im veľa chuti a síl pri zdolávaní ďalších súťaží v elektronike.

Téma TASR