Na Tilgnerke vyháňame Morenou zimu

Nicol Rácová, 15. marca 2019 13:11

Pred jedálňou hlasno diskutoval hlúčik detí v bielom oblečení a vysvetľoval si, čo to bola Morena.Bratislava 15. marca (SkolskyServis.sk) - Prútená ,,bábika”, ktorú sa akurát chystali symbolicky vyhodiť a privítať jar!

Posledný rok v maturitnom ročníku si obzvlášť všímam po škole posledné akcie nielen mojím ,,novinárskym” zrakom, keď hľadám témy do školského časopisu, ale aj tak nostalgicky - rozlúčkovo. Preto ma upútali títo žiaci a nasledujúcu hodinu som sa na nich prišla pozrieť. Boli to žiaci 5.C, ktorí si na hodinách dejepisu pripravili projekt Slovanské zvyky a obyčaje od Ondreja až do Veľkej noci a v pondelok 11. marca 2019 ho išli predstaviť do triedy 2. A v rámci nášho celoškolského projektu Starší mladším. (To si pamätám, ako som hrala Máriu Teréziu, keď sme podobný dejepisný projekt robili štvrtákom.) Obliekli si kostýmy čo najviac podobné slovanskému oblečeniu, doniesli rekvizity, pripravili projekty a kvízy i osemsmerovky.

Druháci sa veľmi tešili, projekt ich zaujal, veľa sa naučili aj zabavili. Piatakom sa zasa vystupovanie tak páčilo, že chceli ísť aj do iných tried. Takéto vzájomné učenie sa je veľmi fajn – buduje ,ducha” školy a zanecháva veľa pekných spomienok!

Nicol Rácová, oktáva A
Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava


Téma TASR