Na Tilgnerke čítame nielen v marci!

Nicol Rácová, 12. marca 2019 10:14

Petra Nagyová Džerengová má dar slova, vie zaujímavo rozprávať.

Foto: Spojená škola Tilgnerova


Bratislava 12. marca (Skolsky.servis.sk) - Fenomenálna PANI spisovateľka Petra Nagyová Džerengová 5. marca 2019 na Tilgnerke dokázala malý zázrak - po odchode z jej besedy niektorí piataci zahlásili, že keď doteraz nečítali, teraz začnú!

Beseda sa konala pre 5.ročník v tradičnom duchu Marec - mesiac knihy. Pani spisovateľka rozprávala o svojich knihách pre deti i dospelých, o svojich začiatkoch spisovateľky a zodpovedala na nespočetné množstvo zvedavých otázok! Na Tilgnerke žiaci radi čítajú, preto sa bolo čo pýtať a o čom debatovať, ale práve to, že sa pridali aj tí, ktorí doteraz neradi čítali, je veľká vec!

Foto: Spojená škola Tilgnerova


Nakoľko ja rada čítam, bola som zvedavá, ako čítajú piataci – predsa len, to je taký vek – ani malí, ani veľkí... A či budú klásť otázky? Či ich spisovateľka zaujme? Ale tu sa práve prejavilo to, prečo sú spisovatelia úspešní alebo nie. Pani Džerengová má dar slova, vie zaujímavo rozprávať, vie sa deťom priblížiť, je zaujímavá ako človek... Jej knihy si touto besedou získali nových čitateľov a ostatným veľmi spríjemnili deň!

Nicol Rácová, oktáva A
Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava

Téma TASR