Na OA Levice chú lepší svet...

Zuzana Meszárosová, 9. mája 2018 7:48

Študenti Obchodnej akadémie v Leviciach pracujú už takmer rok na eTwinningovom projekte „The World we W@nt“ spoločne so svojimi rovesníkmi z Talianska, Rumunska a Grécka.

Levice 9. mája (SkolskyServis.sk) - Projekt je zameraný na problematiku globálnych cieľov trvalo udržateľného rozvoja, ktoré OSN označila za prioritné pre všetkých ľudí a našu planétu, s cieľom pomôcť vybudovať lepší svet pre všetkých v rámci budúcich 15 rokov. Cieľom tohto projektu je pomôcť študentom pochopiť ciele, ako ovplyvňujú náš život a čo môžeme robiť každý deň na ich podporu.
Na OA Levice chú lepší svet..." Foto: Zuzana Mészárosová

Zapojení študenti aktívne diskutujú o problémoch, ako je ukončenie chudoby, hlad, dosiahnutie rodovej rovnosti, zabezpečenie inkluzívneho a kvalitného vzdelávania, ... celkovo 17 cieľov. Projekt má ambíciu, aby študenti boli aktívnejší a pomohli svetu tým, že budú o problémoch sveta vedieť, diskutovať, či uskutočňovať rôzne aktivity zamerané na podporu ich riešenia. Diskusie študentov sú zamerané na budovanie vízie, čo by mal správny občan tejto planéty urobiť pre svoju lepšiu budúcnosť. V rámci projektovej spolupráce prebiehajú videokonferencie zamerané na diskusiu o všetkých otázkach projektu.
Na OA Levice chú lepší svet..." Foto: Zuzana Mészárosová

Podľa slov Tomáša Švolíka, študenta 2.A triedy OA Levice projekt vedie a motivuje študentov k tomu, aby boli globálnymi a aktívnymi občanmi sveta a aby si rozšírili svoje obzory o globálnych cieľoch trvalo udržateľného rozvoja. Projekt bude prezentovaný na škole širokej študentskej verejnosti 9. mája kedy si pripomíname Deň eTwinning.

Na OA Levice chú lepší svet..." Foto: Zuzana Mészárosová


Na OA Levice chú lepší svet..." Foto: Zuzana Mészárosová

Téma TASR