Na 8-ročnom gymnáziu v Kremnici žiaci maturovali aj z rómskeho jazyka

Tomová Jana, 14. júna 2018 12:32

Z rómskeho jazyka úspešne maturovala aj študentka, ktorá nie je Rómka a učila sa ho ako jazyk cudzí.

Kremnica 14. júna (SkolskyServis.sk) - Súkromné gymnázium „Zefyrína Jimenéza Mallu “ - ako jediné gymnázium s vyučovaním rómskeho jazyka na Slovensku, v Kremnici, po 10 ročnom úsilí umožnilo aj v tomto školskom roku už po druhý krát maturovať z predmetov, ako na bežnom osemročnom gymnáziu, avšak s možnosťou maturity z rómskeho jazyka a histórie a reálií Rómov, ďalším 11 študentom - z Bardejova - Poštárky, Šumiaca, Čeloviec, Lomničky, Podolínca, B. Bystrice, Nitrianskeho Pravna a Kremnice. Deväť bolo prijatých na vysokú školu UKF v Nitre.

Na 8-ročnom gymnáziu v Kremnici žiaci maturovali aj z Rómskeho jazyka Foto: Jana Tomová


Škola spolupracuje s Ústavom romologických štúdií, Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva, UKF v Nitre, s Katedrou stredoeurópskych štúdii v oblasti romistiky Karlovej univerzity v Prahe, aktívne spolupracovala na tvorbe učebných zdrojov pre rómsky jazyk s Univerzitou Graz na projekte Quality education in Romani for Europe (QualiRom) a naďalej pokračuje aktívne s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, v spolupráci s Radou Európy prostredníctvom Európskeho centra pre moderné jazyky v rámci medzinárodných odborných seminárov QualiRom.

So Štátnym pedagogickým ústavom spolupracuje na medzinárodnom projekte ERAZMUS+ v oblasti vzdelávania na projekte : „Inováciou didaktiky rómskeho jazyka k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov zo znevýhodneného prostredia“, kde prebieha implementácia inovovaných rámcových vzdelávacích programov rómskeho jazyka, podľa odporúčaní RE.

Vysvedčenia študentom slávnostne odovzdávala v piatok 8.júna 2018, PhDr. Miroslava Čerešníková, PhD , prodekanka pre vonkajšie vzťahy a rozvoj, FSVaZ UKF v Nitre.

Popriala im veľa úspechov a odvahy pokračovať na ceste s vytýčeným smerom, ktorá vedie od ľudí k ľuďom, a to „od prijímania a k dávaniu“...Z rómskeho jazyka úspešne maturovala aj študentka, ktorá nie je Rómka a učila sa ho ako jazyk cudzí.
Táto národnostná a inkluzívna škola v Kremnici od roku 2008 prispieva k tomu, aby rómski študenti zo sociálne znevýhodneného prostredia, získali stredoškolské vzdelanie s maturitou. Snahou školy je komplexným prístupom, pomôcť riešiť ich bývanie, vzdelávanie, kultúru, zamestnanosť a sociálne poradenstvo, pretože školská úspešnosť dieťaťa nezávisí len od školy, ale aj od jeho životných podmienok.

Preto vytvára podmienky pre inkluzívny prístup výchovy a vzdelávania, kde uplatňuje princíp pestovania hrdosti na rómsku národnosť, prostredníctvom výučby rómskeho jazyka a histórie Rómov a reálií a odbúravania bariér.


(Tomová Jana, riaditeľka)Téma TASR