Morálny úpadok mladých - najvážnejší problém súčasnej civilizácie

Július Bartók, 7. marca 2013 11:06

Celkový životný štýl mladých vedie k tomu, že si prestanú vážiť tých, ktorí sú okolo nich.

Rožňava 7. marca (SkolskyServis.sk) - Časom sa stali raritou. Mladí ľudia, ktorí dodržiavajú zásady slušného správania, ktorí majú úctu k druhým a majú pred sebou určitý cieľ. Aj tým menej vyspelým je jasné, že to nebolo vždy tak. Možno ich to aj poháňa. Sú iní ako tí pred nimi. A do čím väčších extrémov zachádzajú, tým sú v svojich kruhoch známejší. Ale prečo by to robili, prečo sa chcú čím viac zničiť? Je to pre nich postup vyššie, avšak, keď sa na to pozrú ostatní, vidia deti ktoré padajú veľmi hlboko. Väčšina z nás sa nečinne prizerá a pravdivo, jednotlivec proti tomu nič nespraví. Novinárka Peggy Noonanová povedala: „Všetci vedia, že kultúra je otrávená a nikto neočakáva, že sa to zmení.“ (Wall Street Journal).
Ilustračné foto Foto: TASR

Neustále denno-denné zobrazovanie zla a nemorálnosti v hudbe, zábave, umení a iných médiách v našej kultúre je abnormálne. Podľa zákona je neplnoletý za svoje činy trestne zodpovedný od štrnásteho roku svojho života. Teda mladý človek nevie samostatne zhodnotiť či koná správne. Ovplyvňovaný však je už od prvých týždňov života. Ako by mohli na dieťa okrem rodičov výrazne vplývať iné činitele? Úplne každé malé dieťa má obľubu v sledovaní televízie, dnes i internetu. Program komerčných televízií však už len zriedkakedy zaplňujú programy, prospešné aj iným, ako vyplnením času. Jeden teológ to opísal takto: „Duchovný imunitný systém celej civilizácie bol napadnutý.“ V baroch, krčmách a kluboch nájdeme cez deň len málo dospelých, ale rok čo rok viac “takmer dospelých“. Témou rozhovorov je vyrozprávanie ako veľmi sa nedávno opili, ako veľmi ich nezaujíma a nemôže ohroziť nič, aký významní oni sú. Niečo ako práca na zdokonaľovaní sa, vzdelávaní či dosahovaní cieľov je v úzadí. Všetko sa najvýraznejšie odzrkadľuje na medziľudských vzťahoch. Chlapci prestali mať úctu k dievčatám, deti k rodičom, žiaci k učiteľom... Samozrejme sa to netýka úplne všetkých. Celkový životný štýl mladých vedie k tomu, že si prestanú vážiť tých, ktorí sú okolo nich. Do stredobodu vlastnej pozornosti sa dostávajú oni sami a potláčajú v sebe láskavosť, priateľskosť a vlastne ľudskosť. Naša civilizácia sa očividne neustále vyvíja, buduje, skúma a objavuje, ale vo svojom vnútri, v duchu každého človeka upadá, a to veľmi hlboko. Hlavnými prioritami sa stali peniaze, moc a osobný pôžitok. Niekomu to však možno vyhovuje, niekoho záujmom možno je, aby sa veci diali týmto spôsobom. Niekto tieto veci možno riadi a profituje z nich.

Téma TASR