Móda sa vracia...

PaedDr.Helena Rusnáková, 28. augusta 2017 10:42

"Móda sa vracia", počujeme to neraz najmä od starších ľudí. Je tomu naozaj tak? Odpovie nám aktuálna výstava.

Móda sa vracia v galérii Mlyny v Nitre Foto: Helena Rusnáková

Nitra 28. augusta (SkolskyServis.sk) - V dňoch 16.8. - 6.9. 2017 máme možnosť obdivovať výstavu Slovenské ľudové kroje ako pramene módnej inšpirácie od histórie po súčasnosť Galérii Mlyny v Nitre.
Je to výstava, ktorá ponúka pohľad nielen na unikátne slovenské ľudové kroje, ale aj na prepojenie krojov s jednotlivými oblasťami Slovenska a potvrdzuje, že i súčasná móda je inšpirovaná tradičnými krojmi. Nuž, presvedčte sa sami pohľadom cez objektív nášho fotoaparátu.Text a foto. Helena Rusnáková

PaedDr.Helena Rusnáková (OA Šurany)

Stredoškolská učiteľka predmetov nemecký jazyk a dejepis.

Téma TASR