Mikuláš zo SZŠ - EK Nové Zámky na návšteve v nemocnici

Ing. Mariana Ferusová, 13. decembra 2017 10:49

"Krásne činy sa nedejú len našimi rukami, ale rodia sa hlavne v našich srdciach." V tomto duchu sa niesla ďalšia akcia žiakov zo Strednej zdravotníckej školy v Nových Zámkoch.

Nové Zámky 13. decembra (SkolskyServis.sk) - Nastalo predvianočné obdobie, obdobie pokoja, lásky a spolupatričnosti. Preto sme sa opäť aj tento rok rozhodli rozdávať chorým deťom prostredníctvom Mikuláša darčeky a dobrú náladu. Na škole sme usporiadali zbierku hračiek, ktorá bola naozaj bohatá. Drobnými darčekmi prispelo aj Občianske združenie pri SZŠ-EK v Nových Zámkoch a Územný spolok SČK.

Mikuláš zo SZŠ - EK Nové Zámky na návšteve v nemocnici Foto: SZŠ - EK Nové ZámkyObťažkaní darčekmi, dobrou náladou sme sa 8. decembra vybrali na Pediatrickú kliniku vo FNsP v Nových Zámkoch. Navštívili sme deti na oddelení, aj na JIS-ke. Zaspievali sme im vianočné koledy a rozdali drobné darčeky. Úsmev a radosť na tvári boli našou odmenou. Urobili sme radosť nielen deťom, ich rodičom, ale aj celému zdravotníckemu personálu. Odchádzali sme s dobrým pocitom a spontánne bola vyslovená otázka, či by sme neurobili radosť aj našim starčekom.Presunuli sme sa na Geriatrické a Doliečovacie oddelenie, kde nás prijali s otvorenou náručou. Starčekom a starenkám sme ich pobyt v nemocnici spríjemnili vianočnými koledami, drobnými koláčikmi a každému sme darovali malého „plyšáčika“. Nejedna slzička sa zaleskla v očiach našich starčekov, ale aj v našich očiach. Mikuláš so svojimi pomocníkmi ešte navštívili Kliniku vnútorného lekárstva I. a II.

Teší nás, že sme urobili radosť nielen našim najmenším pacientom, ale aj našej staršej generácii, ktorá je často práve vo vianočnom čase sama.

Veľké vďaka patrí všetkým zúčastneným žiakom . :)

Mgr. Mária Sebestyénová

Téma TASR