Mestská polícia Nové Zámky na preventívnej vlne ...

PaedDr.Helena Rusnáková, 20. júna 2018 10:48

V rámci prevencie kriminality príslušníci MsP spolupracujú s MŠ, ZŠ, SOŠ ako aj Strediskom voľného času v meste. Bližšie o aktivitách MsP nás informoval náčelník MsP Mgr. Jozef Tököly.

Foto: Helena Rusnáková


Nové Zámky 20. júna (SkolskyServis.sk) - Mestská polícia (MsP) spravuje Kamerový bezpečnostný systém mesta Nové Zámky

V súčasnej dobe má mesto zriadené 18 rotačných kamier a 5 stacionárnych kamier. Treba zdôrazniť, že výstup z kamier je nepretržite monitorovaný ZŤP zamestnancami pracujúcimi na pracovisku MsP „Chránená dielňa“.
Zvýšením počtu kamier sa zvýšil počet zistených, zaregistrovaných protispoločenských činov /vandalizmus, výtržníctvo, bitky, dopravné priestupky, znečisťovanie verejného priestranstva/ v roku 2017 o 710 prípadov oproti predchádzajúcemu roku 2016!

KBS máme v úmysle rozšíriť o kamery, ktoré bude potrebné umiestniť v problematických lokalitách mesta ako je detské ihrisko a priestranstvo na ul. P.Blahu, okolie Kina MIER, frekventované miesta na sídliskách, výpadovky – Kaufland, TESCO. V roku 2018 bude nevyhnutné vymeniť 3 staré, poruchové kamery rozmiestnené na Ľ. Štúra od železničnej stanice až po autobusovú stanicu.

V rámci prevencie kriminality príslušníci MsP, prostredníctvom preventistky MsP, spolupracujú s MŠ, ZŠ, SOŠ ako aj Strediskom voľného času v meste. Preventistka pravidelne prednáša v školských ako aj predškolských zariadeniach /práca MsP, doprava v reáli, právne vedomie, šikanovanie na školách, čistota a poriadok/.
Príslušníci MsP pravidelne predvádzajú ukážky práce MsP /ukážky práce psovodov so služobnými psami, sebaobrana – hmaty, chvaty, vystupovanie príslušníkov MsP počas zásahov na objektoch napojených na PCO/ v školských areáloch, alebo v areáli MsP.

V rámci projektu „Prevencia kriminality“ organizuje MsP akcie „Preži v prírode“, kde poverení príslušníci učia deti ako sa správať v prírode. V rámci tejto akcie deti bivakujú v prírode. Každý rok, v mesiaci jún, je organizovaný branný pretek pre piatakov zo ZŠ „O putovný pohár náčelníka MsP“, kde súťažia v rôznych vedomostných a športových disciplínach na 15-tich stanoviskách v prírodnom prostredí.

MsP každý rok organizuje bezplatný týždňový „Letný tábor“ pre 40 detí zo sociálne slabších rodín na termálnom kúpalisku E. Tatarika – Štrand.

MsP organizuje v mesiaci september už 3. Ročník medzinárodného obranárskeho preteku služobných psov. Od minulého roka bola súťaž prístupná aj verejnosti. Súťaže sa zúčastnili psovodi zo štátnej ako aj mestských polícií. O našu súťaž je veľký záujem a vysokú úroveň súťaže potvrdili rozhodcovia ako aj odborná verejnosť. Organizovaním tejto súťaže chceme zdôrazniť potrebu spolupráce so služobnými psami, štvornohými kolegami, pri náročných zákrokoch. V mimoriadne vypätých, stresových situáciách dokáže jeden kvalitne vycvičený služobný pes nahradiť aj niekoľko policajtov.

PaedDr.Helena Rusnáková (OA Šurany)

Stredoškolská učiteľka predmetov nemecký jazyk a dejepis.

Téma TASR