Mesiac úcty k starším

Mgr. Mária Gavenčiaková, 9. novembra 2018 11:54

Stalo sa už tradíciou, že Stredná odborná škola drevárska a stavebná v Krásne nad Kysucou organizuje akcie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.

Foto: Mgr. Mária Gavenčiaková


Krásno nad Kysucou 10. novembra (SkolskyServis.sk) - V jeden jesenný októbrový deň sa otvorili dvere Domova sociálnych služieb v Krásne nad Kysucou a žiaci našej školy potešili svojou návštevou našich najstarších.

Každá babička dostala darček, ktorý vyrobili žiaci v škole a k tomu aj sladkosť. O kultúrny program sa postarali žiaci so svojou heligónkou a krásnym spevom. Zahrali a zaspievali ľudové pesničky, pri ktorých si dôchodcovia zaspomínali na svoju mladosť. Nechýbal ani prednes prózy, ktorý vohnal všetkým zúčastneným slzy do očí. Všetci boli milo prekvapení a nadšení, prejavovali úprimnú radosť nad tým, že si niekto na nich spomenul, porozprával sa a spríjemnil im jeseň života.

Dôchodcovia vyjadrili radosť nad vzácnym stretnutím mladej a staršej generácie. Posolstvom tohto sviatku bolo naplniť krédo „Krásni mladí ľudia sú hračka prírody, ale krásni starí ľudia sú umelecké diela“. Úctu k starším treba prejavovať počas celého roka v rôznych situáciách. Či v dopravných prostriedkoch, na ulici, u lekára, v rodine, jednoducho všade.

Napísala: Mgr. Mária Gavenčiaková
Téma TASR