Medzinárodná prehliadka cvičných firiem a JA firiem na SŠ vo Svidníku

Anna Lažová, 2. marca 2018 11:06

21. februára sa na Spojenej škole vo Svidníku konal 14. ročník Medzinárodnej prehliadky cvičných firiem a JA firiem.

Medzinárodná prehliadka cvičných firiem a JA firiem na SŠ vo Svidníku Foto: Foto - archív SŠ Svidník


Svidník 2. marca (SkolskyServis.sk) - Svoje podnikateľské zručnosti si otestovalo 12 cvičných firiem a 1 JA firma z Pešovského kraja a z družobných škôl z Poľska a Ukrajiny. Účastníkov a hostí prehliadky privítala RNDr. Mária Makutová, riaditeľka Spojenej školy, a potom sa už mladí podnikatelia pustili do obchodovania. Jednotlivé firmy sa prezentovali v rôznych oblastiach obchodu, remesiel a služieb. Študenti, ktorí sa venujú podnikaniu, sú lepšie uplatniteľní na trhu práce a pre život, pretože už teraz si môžu vyskúšať, ako sa dajú aplikovať teoretické poznatky v praxi, ale aj ako pracovať v tíme, komunikovať, riešiť problémy, kriticky a samostatne myslieť, kreatívne tvoriť a využívať marketingové nástroje na uplatnenie sa na trhu. Potešujúce je to, že už teraz rozmýšľajú, ako raz budovať vlastnú firmu.

Na veľtrhu prezentovali svoju prácu a aktivitu i žiaci z kolégia Zelenej školy. V projekte Zelená škola Spojená škola pokračuje už štvrté dvojročné obdobie s cieľom úspešne realizovať metodiku „7 krokov“ a environmentálnu výchovu s praktickými aktivitami školskej komunity. V tomto období plnia úlohy a aktivity súvisiace s témou VODA a žiaci informovali o svojej práci, skúsenostiach a zážitkoch, ktoré sú spojené s projektovými aktivitami.

Súťažná prehliadka sa skončila vyhodnotením a porotcovia rozhodli o takomto umiestnení

CF: Zlaté pásmo – World Adventure, s.r.o. (SŠ Svidník) a DANZWILL (Poľsko), Strieborné pásmo – GARDENLAND, s.r.o. (SŠ Svidník), Wallpapers s.r.o. (SSOŠ Giraltovce), TripShip s.r.o. (SOŠ Prešov) a Brondzové pásmo – Elit´s, s.r.o. (SSOŠ Giraltovce), HAT (Ukrajina), Szydelkowo (Poľsko), Svet čajov s.r.o. a Good vibes cocktails s.r.o. (OA Stará Ľubovňa), The World of camping Equipment (Ukrajina) a My Fly, s.r.o. (SŠ Svidník).

Porota udelila aj ďalšie ceny: Sebastián Cuprišin (World Adventure s.r.o. SŠ Svidník) - najlepší reprezentant firmy, najzaujímavejší katalóg – HAT (Ukrajina) a najpútavejšia prezentácia – The World of camping Eguipment (Ukrajina).

Medzinárodná prehliadka cvičných firiem a JA firiem naberá na popularite, o čom svedčí bohatá účasť žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ, ktorí sa v týchto dňoch rozhodujú, na akú strednú školu si podať prihlášku.

Anna Lažová (Spojená škola Svidník)

Som učiteľka Spojenej školy, zložka ZŠ, Svidník

Téma TASR