Lúčenie bolo veselé

PaedDr.Helena Rusnáková, 3. októbra 2017 6:54

Václav Strejček sa rozlúčil s dospelým publikom. Odteraz bude tvoriť a hrať pre deti.

Nové Zámky 3. októbra (SkolskyServis.sk) - Posledná septembrová sobota priniesla do priestorov knižnice obzvlášť dobrú náladu, ktorá sprevádzala  hudobno - poetický večer Václava Strejčeka "Lúčenie".
Hudobno-poetický večer Václava Strejčeka - 30. septembra v Knižnici Antona Bernoláka v Nových Zámkoch Foto: Helena Rusnáková

Václava Strejčeka poznáme  ako autora veršov - básnika, divadelníka, humoristu. Narodil sa v Karvinej v roku 1954,  od roku 1981 je však Novozámčan. Od detstva sa venuje poézii a divadlu. V roku 2009  mu vyšla básnická zbierka Básne k Afrodite. Václava Strejčeka poznajú nielen dospelí,ale aj deti, pre ktoré už pripravil nejedno veselé predstavenie. V súčasnom období, ako dôchodca sa bude naďalej venovať tvorbe pre detského diváka a divadelníctvu v detskom  divadle pri MO Matice slovenskej v Nových Zámkoch.  Sobotňajší podvečer dňa 30. septembra v Knižnici Antona Bernoláka patril tvorbe V.Strejčeka-básňam, aforizmom, veselým scénkam, pri ktorých ako spoluherec si s nim zahral a zaspieval režisér divadla Mladých pri MO Matice slovenskej v Nových Zámkoch, pán Jozef Palacka.  O veselej atmosfére podujatia svedčia i fotografie.

Po kliknutí na fotografiu si môžete pozrieť fotogalériu

Hudobno-poetický večer Václava Strejčeka - 30. septembra v Knižnici Antona Bernoláka v Nových Zámkoch Foto: Helena Rusnáková

PaedDr.Helena Rusnáková (OA Šurany)

Stredoškolská učiteľka predmetov nemecký jazyk a dejepis.

Téma TASR