Literárne pásmo o M.R.Štefánikovi zožalo prvý úspech

PaedDr.Helena Rusnáková, 25. novembra 2017 7:23

Tretiaci Obchodnej akadémie v Šuranoch pod vedením pani učiteľky Mgr.Eriky Juríkovej nacvičili literárne pásmo o živote a diele M.R.Štefánika.

Šurany 25. novembra (SkolskyServis.sK) - Tretiaci už absolvovali svoju premiéru. So svojim dielkom vystúpili v priestoroch školy pre žiakov 1.a3.ročníka OA Šurany dňa 23.novembra.

Aké sú ich prvé pocity z vystúpenia a ako vznikla myšlienka prípravy pásma? Na túto otázku nám odpovedala pani učiteľka Erika Juríková : „ Vystupujúci žiaci i ja máme z vystúpenia dobrý pocit. Žiaci, ktorým sme po prvýkrát ukázali čerstvo docvičené literárne pásmo ho sledovali pozorne od začiatku do konca. A to je dobrý znak, keď herci svojou hrou zaujmú obecenstvo.

S myšlienkou nacvičiť toto pásmo prišli sami žiaci. Scenár napísala žiačka 3.B triedy Michaela Homolová a desiati žiaci si rozdelili úlohy podľa jednotlivých životných etáp M.R.Štefánika. Celé pásmo je rozdelené do 2 častí : informácia o politikovi spojená s prezentáciou a kvíz pre divákov, ktorého otázky sa týkajú pásma .

Cieľom pásma je inou formou informovať prítomných o významnej slovenskej osobnosti, o človekovi, ktorý zohral veľmi dôležitú úlohu pri zakladaní ČSR.“

PaedDr.Helena Rusnáková (OA Šurany)

Stredoškolská učiteľka predmetov nemecký jazyk a dejepis.

Téma TASR