Žiaci SPŠ si vďaka projektu Super plasty rozvíjajú odborné zručnosti

TASR, 22. novembra 2017 8:31

Cieľom projektu je zlepšenie kvality vyučovania v predmete odborná prax.

Levice 21. novembra (TASR) - Žiaci Strednej priemyselnej školy (SPŠ) Levice si vďaka projektu Super plasty môžu rozvíjať odborné kompetencie a praktické zručnosti.
Práca s plastami Foto: Web školy
Ako TASR informoval riaditeľ SPŠ Levice Roman Karaffa, cieľom projektu je zlepšenie kvality vyučovania v predmete odborná prax zdokonalením didaktických prostriedkov na opracovanie plastov a zvýšením motivácie žiakov k tejto činnosti. "V rámci projektu škola zakúpila nové didaktické prostriedky z financií, získaných zo Zamestnaneckého grantového programu Nadácie Západoslovenskej energetiky na základe odporúčania pracovníčky školy Viery Debnárovej, matky žiačok našej školy. Aktivity projektu sa realizovali na báze dobrovoľníckej činnosti zamestnancov školy Viery Debnárovej, Eriky Kováčovej a Anny Ševčíkovej," povedal Karaffa.

Získané náradie je určené na ručné opracovávanie plastov, pomocou ktorého je možné rezať, vŕtať a lepiť plastové materiály. "Je to zariadenie do dielne ručného obrábania na vyučovanie predmetu odborná prax všetkých študijných odborov, ktoré sa v našej škole vyučujú. Žiaci si navrhnú a nakreslia v príslušnom softvérovom produkte typu CAD súčiastku, vytvoria technologický postup a potom ju vyrobia z plastového materiálu," vysvetlila učiteľka školy Anna Ševčíková.

Okrem náradia škola z týchto financií zakúpila i plastový materiál, z ktorého je možné vyrábať rôzne súčiastky nielen ručným obrábaním, ale aj obrábaním na CNC zariadení. "Škola vďaka tomu získala časť nevyhnutného zariadenia na skutočnú prácu s reálnym materiálom a s použitím reálneho náradia. Takáto práca je pre našich žiakov vysoko motivujúca, keďže zahŕňa celý proces od navrhnutia až po vyrobenie," dodala Ševčíková.


Téma TASR